Ke stažení

Klíčová aktivita 2 (KA 2)

Příprava k hodnocení školy pomoci modelu CAF

Aktivita zahrnuje dokonalé zvládnutí metodiky pro zavedení modelu hodnocení kvality CAF a nastavení komunikace při sebehodnocení.

- komunikační strategie - zde

- SWOT analýza 2011 - zde

 

Klíčová aktivita 3 (KA 3)

Realizace hodnocení podle modelu CAF a vypracování akčního plánu

- kritéria CAF

1. - zde

2. - zde

3. - zde

4. - zde

5. - zde

6. - zde

7. - zde

8. - zde

9. - zde

- hodnotící zpráva - zde

- plán změn pro školu - zde

- plán dalších kol hodnocení - zde

 

Klíčová aktivita 4 (KA 4)

Tvorba a implementace hodnotících modelů v přírodovědných předmětech

- metodika pro implementaci moderních metod hodnocení - zde

- analýza přírodovědných předmětu na ZŠ Ostopovice
  analýza 2011 - zde, analýza 2012 - zde

- Školní vzdělávací program 2011 - zde

- Školní vzdělávací program 2012 – inovace - zde

- ukázkový test - zde

 

Klíčová aktivita 5 (KA 5)

Inovace výuky přírodovědných předmětů

- dlouhodobý plán rozvoje EVVO na ZŠ Ostopovice - zde

 

Prezentace výstupů projektu - zde

Info brožura o projektu - zde