Provoz - důležité dokumenty naší školy

 

Vize školy

Vize školy, aktualizována v září 2022 - zde

Cíle na školní rok 2022-2023 - zde

 

Organizační struktura organizace + kompetence vedoucích pracovníků

 

Dokumenty MŠ

Leták o školce (prosinec 2019) - zde

Školní vzdělávací program MŠ - zde

Dítě na konci docházky do naší MŠ, příprava na ZŠ - zde

Školní řád MŠ - zde

Odhláška z MŠ - zde

Směrnice o úplatě za vzdělávání a školské služby - zde

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ - zde

Co by mělo umět dítě před nástupem do MŠ - zde

Desatero předškoláka zde

 

Dokumenty ZŠ

Leták o škole (duben 2022) - zde

Školní vzdělávací program ZŠ - Škola pro život - tvořivá škola pro radost - zde

Školní řád ZŠ - zde

Školní řád pro žáky - zde

Strategie a metody ZŠ - zde

Formulář - omluvenka z vyučování 3 a více dnů - zde

Formulář - žádost o uvolnění z hodin plavání - zde

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku ZŠ - zde

Nepovinné předměty a zájmové útvary kroužky - zde

 

Dokumenty ŠD

Školní vzdělávací program ŠD - zde

Vniřní řád ŠD - zde

Zápisní lístek - zde

Odhláška ze ŠD - zde

Směrnice o úplatě za vzdělávání a školské služby - zde

 

Dokumenty ŠJ

Řád školní jídelny - MŠ zde, zde

 

Organizační řád - vnitřní směrnice školy všeobecné:

 

Bezpečná komunikace s rodiči - zde

Provozní řád budov MŠ a ZŠ - zde

Provozní řád veřejného hřiště - zahrady školy - zde

Možnost pronájmu prostor budovy - zde

Pravidla pro podávání stížností - zde

Žádost o poskytnutí informace - zde

 

Zprávy České školní inspekce

Inspekční zpráva z ledna 2014 - zde

Inspekční zpráva 2023 - zde

 

Evaluace školy 2022

rodiče MŠ - zde

rodiče ZŠ - zde

 

Výroční zprávy organizace:

Výroční zpráva za školní rok 2022-2023 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2021-2022 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2020-2021 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2019-2020 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2018-2019 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2017-2018 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2016-2017 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2015-2016 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2014-2015 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 - zde

 

Informace dle Zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rok 2025-2026 - zde

Rok 2024-2025 - zde

 

Střednědobý výhled rozpočtu

Rok 2025-2026 - zde

Rok 2024-2025 - zde

 

Návrh rozpočtu

Rok 2024 - zde

Rok 2023 - zde

 

Schválený rozpočet:

Rok 2024 - zde

Rok 2023 - zde

 

Dokumentace je k nahlédnutí ve vstupní hale školy, v případě dalších dotazů kontaktujte ředitele školy.