Provoz - důležité dokumenty naší školy

 

Vize školy

Vize školy - zde

Cíle na školní rok 2018-2019 - zde

 

Dokumenty MŠ

Školní vzdělávací program MŠ - zde

Školní řád MŠ - zde

Odhláška z MŠ - zde

Směrnice o úplatě za vzdělávání a školské služby -

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ - zde

Co by mělo umět dítě před nástupem do MŠ zde

Desatero předškoláka zde

Dotazník rodičů z června 2018 - zde

 

Dokumenty ZŠ

Leták o škole (duben 2019) - zde

Školní vzdělávací program ZŠ - Škola pro život - tvořivá škola pro radost - zde

Školní řád ZŠ - zde

Školní řád pro žáky - zde

Odhláška ze ZŠ - zde

Strategie a metody ZŠ - zde

Systém hodnocení a sebehodnocení - zde

Rozvrhy tříd - zde

Formulář - omluvenka z vyučování 3 a více dnů - zde

Nepovinné předměty a zájmové útvary kroužky - zde

Dozaník rodičů z června 2019 - zde 

 

Dokumenty ŠD

Školní vzdělávací program ŠD -

Vniřní řád ŠD -

Přihláška do ŠD - zde

Odhláška ze ŠD - zde

Směrnice o úplatě za vzdělávání a školské služby -

 

Dokumenty ŠJ

Řád školní jídelny - ZŠ zde, MŠ zde

Platby + souhrnné info pro MŠ - zde

Platby + souhrnné info pro ZŠ - zde

Přihláška do ŠJ - zde

Odhláška ze ŠJ - zde

 

Organizační řád - vnitřní směrnice školy všeobecné:

Bezpečnostní opatření listopad 2018 - zde

Provozní řád budov MŠ a ZŠ - zde

Provozní řád veřejného hřiště - zahrady školy - zde

Možnost pronájmu prostor budovy - zde

Pravidla pro podávání stížností - zde

 

Zprávy České školní inspekce

Inspekční zpráva z ledna 2014 - zde

 

Výroční zprávy organizace:

Výroční zpráva za školní rok 2017-2018 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2016-2017 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2015-2016 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2014-2015 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 - zde

 

Výroční zpráva - zveřejňování informací

Výroční zpráva za rok 2017 - zde

Žádost o poskytnutí informace - zde

 

 

Informace dle Zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rok 2019 - 2020 - zde

Rok 2020 - 2021 - zde

 

Návrh rozpočtu

Rok 2019 - zde

Rok 2018 - zde

 

Schválený rozpočet (prostředky na provoz Ostopovice, přímé výdaje na vzdělávání JmK)

Rok 2019 - zde

Rok 2018 - zde

Rok 2017 - zde

 

 

 

 

 

Dokumentace je k nahlédnutí ve vstupní hale školy, v případě dalších dotazů kontaktujte ředitele školy.