Provoz - důležité dokumenty naší školy

 

Vize školy

Vize školy - zde

Cíle na školní rok 2017-2018 - zde

 

Zprávy České školní inspekce

Inspekční zpráva z ledna 2014 - zde

 

Výroční zprávy organizace:

Výroční zpráva za školní rok 2016-2017 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2015-2016 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2014-2015 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 - zde

Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 - zde

 

Výroční zpráva - zveřejňování informací

Výroční zpráva za rok 2017 - zde

Žádost o poskytnutí informace - zde

Informace dle Zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rok 2019 - 2020 - zde

 

Návrh rozpočtu (prostředky na provoz, schvaluje zřizovatel Obec Ostopovice)

Rok 2018 - zde

 

Schválený rozpočet na provoz (schvaluje zřizovatel Obec Ostopovice)

Rok 2017 - zde

Rok 2018 - zde

 

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání (předkládá KrÚ JmK)

Rok 2017 - zde

Upravený rozpočet konečný 2017 - zde
 

 

Organizační řád - vnitřní směrnice školy:

Školní vzdělávací program MŠ - zde

Školní vzdělávací program ZŠ - Škola pro život - tvořivá škola pro radost - zde, o škole - zde

Školní vzdělávací program ŠD včetně vnitřního řádu - zde

Vniřní řád ŠD - zde

Školní řád ZŠ - zde

Školní řád pro žáky - zde

Školní řád MŠ - zde

Provozní řád budov MŠ a ZŠ - zde

Provozní řád veřejného hřiště - zahrady školy - zde

Směrnice o úplatě za vzdělávání a školské služby - zde

Řád školní jídelny - ZŠ zde, MŠ zde

Možnost pronájmu prostor budovy - zde

Pravidla pro podávání stížností - zde

 

Dokumenty MŠ

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ od 1. 9. 2017 - zde

Zápis do MŠ - zde

Metodika přijímání dětí do MŠ - zde

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,

do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné,

není-li v zákoně stanoveno jinak.

 

Dokumenty pro rodiče žáků ZŠ - zde

 

 

Dokumentace je k nahlédnutí ve vstupní hale školy, v případě dalších dotazů kontaktujte ředitele školy.