Provoz - provozní informace

Školní rok 2022-2023

 

Celodenní provoz 6.30 - 17.00

Děti přivádějte nejpozději do 8. 15, prosíme vás o dochvilnost.

Ve 12.15  otevíráme dětem a rodičům odcházejícím z MŠ po obědě.

Od 14.30  je možný odpolední odchod.

Úplata je 400 Kč za měsíc.

 

Vstup s čipy

Rodiče si mohou za úplatu zapůjčit čipy, které je vpustí do budovy. Přikládejte čipy vždy i při otevřených dveřích - vstupy jsou monitorovány. Čipy jsou aktivní pouze v době:

6.30 - 8.15

12.00 - 12.30

14.30 - 17.00

V jiný čas je rodič povinnen zvonit.

 

Režim dne - rozdílný pro každou třídu viz školní řád MŠ - zde

6.30 - 7.15   Scházení dětí v 1. třídě, rozdělení do tříd

7.15 - 9.00   Spontánní hry a zájmové činnosti dětí, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, průběžná svačina

9.00 - 10.00  Dokončení zájmových činností a činnosti řízené učitelkou, diskusní kruh, příprava na pobyt venku

10.00 - 12.00 Pobyt venku

12.00 - 12.30 Oběd, příprava na odpočinek

12.30 - 14.30 Odpočinek, individuální činnosti a aktivity pro nespící děti

14.00 - 15.30 Průběžná svačina, spontánní hry a zájmové činnosti

15.30 - 17.00 Hry v 1. třídě do odchodu domů

 

 

ZŠ a ŠD

Provoz v budově pro ZŠ:
6.30 - 7.40 ranní družina
7.40 - 7.55 - otevření budovy
při pozdním příchodu do vyučování je nutné zvonit na ZŠ sborovna
11.40 - 17.00 - odpolední družina
Úplata za ŠD je 750 Kč za pololetí.

Rozvrh hodin orientační s ohledem na blokovou výuku a odchody na jídlo:
1. hod.  8.00 – 8.45 
2. hod.  8.55 – 9.40
3. hod. 10.00 – 10.45
4. hod. 11.05 – 11.50
5. hod  12.00 – 12.45
6. hod  13.15 - 14.00

 

Provoz školy:

Zahájení školního roku: 1 září v 8.00
Konec 1. pololetí: 31. ledna 2023
Poslední školní den: 30. června 2023

 

Provoz školky o letních prázdninách:

 

 

Prázdniny pro ŠD a ZŠ:

Podzimní: 26. a 27. října 2022
Vánoční: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023
Pololetní: 3. února 2023
Jarní: 13. března – 19. března 2023
Velikonoční: 6. dubna 2023
Hlavní: 1. července – 3. září 2023

 

Třídní schůzky:

v září pro každou třídu

Trojlístek: listopad 2022, duben 2023
(inovativní forma schůzky – žák, rodič, učitel)

 

ŠKOLNÍ ZAHRADA - OTEVŘENÁ ZAHRADA

Naše zahrada je otevřena veřejnosti ve všední dny mimo prázdniny ZŠ:

březen - říjen 16.00 - 19.00 (mimo část velkých prázdnin)

O případných změnách budeme včas informovat.