Provoz - provozní informace

Celodenní provoz 6.30 - 16.30

Děti přivádějte nejpozději do 8. 15!!!  V 8.30 se MŠ zamyká, prosíme vás o dochvilnost.

Ve 12.15  otevíráme dětem a rodičům odcházejícím z MŠ po obědě.

Od 14.30  je možný odpolední odchod.

Úplata je 400 Kč za měsíc.

 

Vstup s čipy

Rodiče si mohou za úplatu zapůjčit čipy, které je vpustí do budovy. Přikládejte čipy vždy i při otevřených dveřích - vstupy jsou monitorovány. Čipy jsou aktivní pouze v době:

6.30 - 8.15

12.00 - 12.30

14.30 - 16.30

V jiný čas je rodič povinnen zvonit.

 

Režim dne - rozdílný pro každou třídu viz školní řád MŠ - zde

6.30 - 7.15   Scházení dětí v 1. třídě, rozdělení do tříd

7.15 - 9.00   Spontánní hry a zájmové činnosti dětí, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, průběžná svačina

9.00 - 10.00  Dokončení zájmových činností a činnosti řízené učitelkou, diskusní kruh, příprava na pobyt venku

10.00 - 12.00 Pobyt venku

12.00 - 12.30 Oběd, příprava na odpočinek

12.30 - 14.30 Odpočinek, individuální činnosti a aktivity pro nespící děti

14.00 - 15.30 Průběžná svačina, spontánní hry a zájmové činnosti

15.30 - 16.30 Hry v 1. třídě do odchodu domů

 

 

ZŠ a ŠD

Provoz v budově pro ZŠ:
6.30 - 7.40 ranní družina
7.40 - 7.55 - otevření budovy
při pozdním příchodu do vyučování je nutné zvonit na ZŠ sborovna
11.40 - 17.00 - odpolední družina

Rozvrh hodin orientační s ohledem na blokovou výuku a odchody na jídlo:
1. hod.  8.00 – 8.45 
2. hod.  8.55 – 9.40
3. hod. 10.00 – 10.45
4. hod. 11.05 – 11.50
5. hod  12.00 – 12.45
6. hod  13.15 - 14.00

 

Provoz školy:

Zahájení školního roku: 1 září v 8.00
Konec 1. pololetí: 28. ledna 2022
Poslední školní den: 30. června 2022

 

Provoz školky o letních prázdninách:

 

 

Prázdniny:

Podzimní: 27. a 29. října 2021
Vánoční: 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
Pololetní: 4. února 2022
Jarní: 7. března – 13. března 2022
Velikonoční: 14.-15. dubna 2022
Hlavní: 1. července – 31. srpna 2022

 

Třídní schůzky:

20. září 2021 v 17.00 pro 1. – 4. ročník, v 18.00 pro 5. ročník,

Trojlístek: listopad 2021, duben 2022
(inovativní forma schůzky – žák, rodič, učitel)

 

ŠKOLNÍ ZAHRADA - OTEVŘENÁ ZAHRADA

Naše zahrada je otevřena veřejnosti ve všední dny mimo prázdniny ZŠ:

březen - říjen 16.00 - 19.00 (mimo část velkých prázdnin)

O případných změnách budeme včas informovat.