Naše škola - Naše Ostopovice

"využít veškeré možnosti pro výuku v reálném prostředí a co nejpraktičtěji"

 

V tom je celé kouzlo jednoho z pilířů naší výuky. K bližšímu poznání a chápání abstraktnějšího ukazujeme dětem to reálné.

Od poznání své nejbližší rodiny, známých, okolí domu, obce, tradic, komunity, okolí obce, velkoměstä, ČR, Evropy, svět až po vesmír.

 

Průřezové téma Naše Ostopovice - prezentace zde

Téma je natolik aktuální, že přednáška o naší výuce zaměřené na Ostopovice proběhla v sídle Jihomoravského kraje v rámci Konference k environmentální výchově - KONEV

dne 6. 11. 2013 před cca 150 pedagogy z našeho kraje.

 

Ředitelé ředitelům - přednáška o naší škole a projektu Naše Ostopovice v Liberci dne 19. 3. 2014 - zde

 

 

Komunitní akce - brigáda na školním pozemku (2 za rok)