Naše škola - historie

Školní výuka v Ostopovicích má více jak dvousetletou tradici. Školu zřídila tehdejší majitelka troubského panství
slečna Marie Cecílie ze Seckenbergů v roce 1796.

Původní školní budova stála na stejném místě co nynější, byla však malá jednotřídní se světnicí
a komorou pro učitele. Byla kryta slámou. V letech 1868 a 1869 proběhly rozsáhlé reformy rakouského školství
a jedním z jejich důsledků byla přestavba zdejší školy. Protože původní školní budova byla malá,
úplně sešlá a naprosto nevyhovující, byla v roce 1870 vystavěna nová jednotřídní škola,
ke které patřil i prostornější byt pro učitele a školní zahrada. Velký počet žáků, který se pohyboval kolem sta,
si vyžádal přístavbu další třídy (dnešní vyšší školní budova blíže k hostinci).

Od 1. září 1897 se z jednotřídní školy stala škola dvojtřídní. Úpravou bytu učitele v letech 1970-71 vznikla třetí třída.

Po dostavbě mateřské školy v roce 1985 získala zde škola další třídu.Rovněž byla vystavěna školní jídelna,
provedena plynofikace školy a upraveny prostory kolem obou škol, vznikl tak pěkný školní areál.
V roce 1999 byla z jedné třídy zřízena pošta a škola se stala opět trojtřídní se samostatnou třídou pro školní družinu,
která vznikla v nové budově MŠ.

V roce 2010 a 2011 proběhla nákladná rekonstrukce budovy školky a školy ve dvoře areálu. V opravené budově je přízemí vyhrazené pro MŠ,

1. a 2. NP pro ZŠ. Školní jídelna je v původní přízemní budově. Stará budova školy je využívána mateřskou školou, mateřským centrem,

dalšími organizacemi. Je zde kancelář vedoucí kuchyně.

Ve školním roce 2014 - 2015 bylo ve školce 73 žáků, ve škole 84 + 2 studují v zahraničí.