Partnerství - projekty a dotace

 

Uvědomujeme si nutnost získávat finanční prostředky i vlastním úsilím,
nejen očekávat prostředky od zřizovatele na provoz a od státu na platy učitelů.

 

Stávající a již ukončené projekty

CIVIS - zde

Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím společenství praxe a akčního výzkumu ověřuje účinné metodické přístupy, podporuje sdílení zkušeností mezi učiteli z praxe a akademiky VŠ, pojmenovává hladiny klíčových kompetencí a identifikuje bariéry bránící zavádění metodik do škol. Do projektu a jeho realizace jsou zapojeni všichni žáci a pedagogové školy. 

 

OP VVV Šablony pro Mateřskou školu a Základní školu Ostopovice

plakát - zde

stručné informace - zde

Dotace schválena pro MŠ i ZŠ. Šablony byly vybrány dle aktuálních potřeb školy a dle výsledku dotazníkového šetření.

Cílem projektu je vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ v různých oblastech formou DVPP, tandemové výuky či sdílení s jinými školami, podpora žáků formou doučování či rozvoj jazykové výuky metodou CLIL. 

Celková částka 741 985 Kč

Realizace únor 2017 - leden 2019

 

Tady jsme doma - zde

Hlavním cílem projektu je začlenit regionální tradice lidové kultury zpět do vyučování prvního stupně základních škol. Tím se prohlubuje i rozšiřuje poznání dětí i aktivizuje jejich přístup k tradicím lidové kultury kraje, v němž žijí.

Naše realizace v roce 2016-2017 - zde

Naše realizace v roce 2017-2018 - zde

 

ARCHIV - PROJEKTY