Projekty - archiv

Partnerská škola

13. a 14. 12. 2017Návštěva z Ukrajiny - naše škola má svoji partnerskou školu

v oblasti Zakarpatské Ukrajiny v obci Pidplesha

mapa - zde, foto - zde

Podpora logopedické prevence - zde

Projekt je na rozšíření logopedické prevence do všech tříd MŠ.

Dotace z projektu je 30 000 Kč, k dovybavení logopedických pomůcek – didaktické hry, výukové sady obrazů, logopedická zrcadla, výukový software na rozvoj řeči a odborná literatura.

školní rok 2015-2016

 

Rozvoj jazykové výuky na ZŠ Ostopovice - klíčové aktivity - zde

OPVK, výzva 56, schválená částka - 251 942 Kč, červen 2015

Projekt je zaměřen na zvýšení čtenářské gramotnosti - porozumění textu a práce s textem, nákup knih a případně dalších pomůcek pro četbu. Součástí této aktivity budou čtenářské dílny v rámci vyučování.

Druhou oblastí je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU. Žáci školy vyjedou na krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt do Anglie.

 

Univerzita lektorů na ICV MENDELU - zde

Naše MŠ se zapojilo do celokrajského projektu Mendlovy univerizity v Brně. Naše školka se stává místem náslechů a inspirace pro další pedagogy.

školní rok 2014-2015

 

Celé Česko čte dětem - zde

Naše školní družina se aktivně zapojila do kampaně Celé Česko čte dětem, která propaguje pravidelné předčítání dětem s občasným zapojením osobností nejen z blízkého okolí, říjen 2013

 

Technické zhodnocení základní a mateřské školy Ostopovice - zde

Investiční dotace na dobudování střešní zahrady, instalace herních prvků a vybavení zahrady a dodávka nového nábytku, listopad 2013

ROP Jihovýchod - Prioritní osa 3, oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

schválená částka 3 024 981 Kč

 

Pokusné ověřování Pohyb a výživa - zde

Zapojení se do projektu garantovaného MŠMT ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Brno.

Výstupem tříletého projektu bude navržení změn rámcového vzdělávacího programu pro všechny ZŠ.

V rámci projektu budou na naši škole pracovat pedagogičtí pracovníci z fakulty, proběhne školení našich pedagogů, vstupy do výuky a další.

školní rok 2014-2015

 

Fotoškola - zde

Zapojení se do projektu Střediska služeb školám v Brně, listopad 2011

Semináře v oblasti fotografování a úpravy fotek, využití fotografie ve výuce.

 

Global Storylines - výuka příběhem - zde

Nezisková organizace NaZemi nám nabídla spolupráci na pilotáži nové výukové metody, březen 2012

Metodika využívá příběh, který tvoří osu výuky napříč předměty. Učitel i žáci vytváří a rozvíjí imaginární komunitu, která se potýká s různými sociálními, ekonomickými a environmentálními výzvami. Metodika využívá prvky dramatické výchovy a vede žáky k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými.

Naše realizace rok 2013-2014 - zde

Naše realizace rok 2014-2015 - zde

 

Moderní výukou ke kvalitě na ZŠ Ostopovice - rozpočet zde, klíčové aktivity zde

OPVK, oblast podpory 1.4, požadovaná a schválená částka 613 608 Kč, listopad 2012

Projekt je především zaměřen na zkvalitnění výuky AJ ve škole (individualizace AJ - výuka externího lektora ve skupinách v rámci dělelných tříd, inovace - příprava výukových materiálů do AJ a přírodních věd, vzdělávání pedagogů - roční seminář AJ, seminář ve Velké Británii, vzdělávání v oblasti přírodních věd)

 

Přírodní učebna v Ostopovicích jako místo výchovy a vzdělávání - zde

Ministerstvo životního prostředí, revolvingový fond, požadovaná i schválená částka 70 000 Kč, listopad 2012

Brožura o projektu Přírodní učebna v Ostopovicích jako místo výchovy a vzdělávání - zde

 

Ostopovicemi na zelenou - pokračujeme zde

Nadace Partnertsví, požadovaná částka 10 000 Kč - únor 2012
Pokračování již úspěšně ukončeného grantu z roku 2010. Grant podpořen v celé výši.

 

SEVER školám, školy sobě zde

vzdělávání pro udržitelný život na školách - zajištění bezplatné spolupráce, školení a metodického vedení v oblasti EVVO, leden 2011

 

Moderním hodnocením školy a žáků ke kvalitnější výuce na ZŠ Ostopovice zde

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, požadovaná částka 1 876 241,30,

schválená částka 1 876 241 Kč, říjen 2010

 

Ostopovicemi na zelenou - zde

Nadace Partnertsví, požadovaná částka 83 000 Kč - leden 2010.
Grantový program Na zelenou – bezpečně do škol, již 4. rokem organizuje Nadace Partnerství ve spolupráci s firmou AXA, je podpořen MŠMT.

Vytipování problémových míst z pohledu dostupnosti školy pro pěší, cyklisty i koloběžkáře. Vznik studie, která problémová místa řeší z pohledu dopravních úprav.

V tomto grantovem kole bylo vybráno 11 škol z celé ČR.