Sever školám - školy sobě 2010 - 2012

Naše škola se zapojila do projektu SEVER školám, školy sobě – vzdělávání pro udržitelný život na školách
Tento projekt je spolufinancován ESF a státním fondem ČR

Součástí projektu bude mimo jiné víkendové školení pedagogů naší organizace v ekologickém vzdělávacím centru Jezírko.
Dále máme k dispoziciodborníky z ek. centra Lipka, se kterými můžeme konzultovat problematiku úpravy ŠVP,
začlenění průřezového tématu Environmentální výchova, konzultace k úpravám dlouhodobého plánu EVVO.
Budeme také přípravovat studii úprav zahrady, která byla totálně zničena při rekonstrukci budovy školky a školy.
Projekt nám přináší mnoho nového a hlaně pomocnou ruku, kterou velice rádi přijímáme.

Aktivity v rámci projektu:

- konzultace s Ing. Danou Křivánkovou (příprava studie na úpravu přírodní zahrady) - leden, duben

- celovíkendové školení pro pedagogy naší organizace v ekologickém centru Jezírko - 8. - 10. 4. 2011
(motivace k EVVO, moderní hodnocení, seznámení s pojetím EVVO na ZŠ Podomí - garant RNDr. Dáša Zouharová)
fotogalerie - zde

- konzultace v oblasti úprav ŠVP, koncepce EVVO , odborná pomoc při řešení změn v oblasti přírodovědných předmětů -
1. 7. 2011 setkání pedagogů školy s RNDr. Dášou Zouharovou, další setkání budou probíhat v průběhu školního rok

- poskytnutí pomůcek pro EVVO

 

Projekt je určen pedagogům a dalším pedagogickým pracovníkům úplných i neúplných základních
a středních škol v devíti krajích

 

www.sever.ekologickavychova.cz - realizátor projektu

http://www.pavucina-sev.cz/ - partner projektu

www.lipka.cz - dodavatel projektu