Školní jídelna

 

Jídelníček - zde

 

Seznam alergenů - zde

 

Dokumenty - zde

 

Přihlášky a odhlášky stravy

Jídlo je možné odhlásit a následně přihlásit pouze elektronicky na webu www.jidelna.cz nebo formou SMS, kterou zašlete vedoucí ŠJ na tel. 737 350 798.

Pokyny pro práci na internetu:

- vedoucí školní jídelny Lenka Balážová přihlašuje automaticky všechny strávníky

- přístupové jméno a heslo Vám předají vyučující nebo vedoucí ŠJ

- můžete přihlašovat a odhlašovat stravu do 9.00 předešlého dne

- přihlášená strava – zobrazuje se zelený obdélník

- odhlášená strava – nevyplněný obdélník

- odhlášení, přihlášení – zaznačit kolečko v pravém rohu každého jídla, kliknout na Pokračovat v objednávce, poté kliknout na Potvrdit – proveď a odešli provedené změny

- ohlašování obědů je možné pouze touto formou nebo formou SMS na tel. číslo: 737350798.

 

Další informace

Platba

Platba probíhá formou inkasa, případně trvalý příkaz. V nejnutnějších případech je možné platit hotově -

nejpozději do 8. dne v měsíci.

 

Cena stravování

kategorie  3 - 6 let 26 Kč (oběd)

kategorie  7 -10 let 28 Kč (oběd)

kategorie 11 -14 let 31 Kč (oběd)

svačinky a pitný režim v MŠ 17 Kč

svačinky v ZŠ 16

Děti v MŠ do 6 let za celodenní stravování 43 Kč, dítě, které dosáhne v průběhu školního roku 7 let,

platí 45 Kč. Svačinky jsou připravovány ve škole.

Obědy do jídlonosičů se vydávají od 11.00 do 11.30 ve školce i ve škole

pokrm se vydává k okamžité spotřebě (v případě prvního dne nemoci).

 

Kontakt

V případě potřeby se obracejte na vedoucí školní jídelny Lenku Balážovou - zde

 

Dovoz obědů

Stravu dováží do školky a školy Školní jídelna DJ s.r.o., naši zaměstnanci obědy vydávají.

Na základě podepsané smlouvy je dodavatel povinen dodržovat hyg. normy a vyhlášky:
Dodavatel se zavazuje zabezpečit odběrateli obědy pro žáky a zaměstnance MŠ a ZŠ.

Strava bude připravována dle platných receptur a výživových norem stanovených vyhláškou

č. 107/2005 Sb., o školním stravování, při respektování hygienických norem

v souladu s vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby

a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

a při dodržení finančních limitů na nákup potravin podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.