Školní poradenské pracoviště

 

Činnost školního poradenského pracoviště MŠ a ZŠ Ostopovice zajišťují

Mgr. et Mgr. Michaela Matějíčková - vedoucí pracoviště, výchovný poradce, školní speciální pedagog

telefon: +420 606 041 397

e-mail: matejickova@zsostopovice.cz

úřední hodiny - dle telefonické, mailové domluvy

 

Mgr. Gabriela Waldhansová – metodik prevence, školní speciální pedagog
telefon: +420 773 938 064
e-mail: waldhansova@zsostopovice.cz
úřední hodiny - dle telefonické, mailové domluvy

 

Bc. Barbora Šiková – koordinátor inkluze pro MŠ
e-mail: sikova@zsostopovice.cz
úřední hodiny - dle telefonické, mailové domluvy

 

Mgr. David Vaněk – školní psycholog (externí pracovník)
e-mail: davanek@centrum.cz

 

Program poradenských služeb ve škole

 

Minimální preventivní program