Mateřská škola

 

Informace k začátku školního roku

MŠ - zde

 

 

 

Dokumenty - zde

 

Třídy - zde

 

Celoroční projekty - zde

 

Fotogalerie MŠ - zde

 

 

Aktuální informace o dění v MŠ

 

 

ZÁŘÍ

 

pondělí 2. 9. 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

v 8.00 před budovou ZŠ a MŠ

 

úterý 10. 9.

HRAČKOVÝ DEN

prosíme hračky bez zvuků

 

čtvrtek 26. 9.

NAROZENINOVÝ DEN

 

 

 

 

 

 

PŘIPRAVUJEME

čtvrtek 10. 10. od 14.00
NEJEN PRACÍ ŽIV JE ČLOVĚK ANEB NEJDŘÍV PRÁCE, POTOM ZÁBAVA

tvořivé dílny, práce na školní zahradě, úklid v Ostopovicích, okolí školy, špekáčky

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

PRAVIDELNÉ SBĚRY V NAŠÍ ŠKOLE

elektrozařízení, baterie, olej, kompaktní zářivky, hliník, pomerančová kůra

 

 

 

 

 

 

         

symbol pro komunitní akce - zveme rodiče a známé