Třídy MŠ

Celodenní provoz 6.30 - 16.30 

Děti přivádějte nejpozději do 8. 15!!!  V 8.15 se MŠ zamyká, prosíme vás o dochvilnost.

Ve 12.15  otevíráme dětem a rodičům odcházejícím z MŠ po obědě

Od 14.30  - odpolední odchod

 

Myšky - zde

 

Ježci - zde

 

Žabky - zde

 

 

MŠ a ZŠ středem obce

Jsme příměstská komunitní škola, která je otevřena dobrým vlivům velkoměsta, ale zároveň dokáže využít tradice a zvyky Ostopovic a rodinné atmosféry školy.

 

V MŠ poskytujeme dětem kvalitní vzdělávání, které je zajištěno profesionálním přístupem učitelek a dobrou spoluprací s rodiči. Hry a činnosti plánujeme tak, aby dny v MŠ nebyly jednotvárné, ale aby byly pro děti přínosem a rozvíjely jejich osobnost. Třídy se pravidelně setkávají na společných akcích - pobyt na zahradě, narozeninové dny, karneval, čarodějnice, jezdíme do divadel, na výlety apod. 

 

Motto:
Vyprávěj – já to zapomenu,
ukaž mi to – něco si zapamatuji,
nech mě to udělat – já to pochopím!

 

Klademe důraz na:
P     prožitek
O     osobnost
H     hravost
Á     adaptaci 
D     důvěru 
K     komunikaci 
O     odbornost 
V     vlídnost 
É     empatii 

 

E    experiment
K    kreativitu
O    originalitu
H    hudebnost
R    radost
A    akčnost
N    nápaditost
Í     integraci

 

   Chceme:

  •  být dětem partnery při hře a činnostech, které k dětství patří
  •  aby děti byly jedinečné osobnosti a ne sobečtí jedinci
  •  aby děti pochopily, že jsou nedílnou součástí našeho světa

 

Ekologické zaměření:
Kontakt s přírodou má v každém věku nezastupitelné místo.  Nechceme, aby děti znaly přírodu jen z televize, ale aby ji poznávaly všemi smysly. To umožňujeme dětem nejen na zahradě MŠ, ale i při vycházkách do okolní přírody. Prostřednictvím ekologických programů a pohádek s praktickými činnostmi, tvořením a pokusy si děti osahávají přírodu i v MŠ. Hrajeme divadelní a loutková představení, ve kterých dětem přibližujeme ekologická témata prostřednictvím pohádek.

Pravidelně navštěvujeme ekologické středisko Jezírko (Lipka, Brno).

 

Mimořádné akce pro děti a rodiče:
* Tvořivé dílny
* Burzy hraček a oblečení
* Besídky a posezení s rodiči
* Zahradní brigády a slavnosti společně se ZŠ
* Jarmark a Den Země společně se ZŠ