Myšky

V této třídě učí:

Mgr. Daniela Jaša Fišerová

Darina Strakonová 

 

Režim dne:

6.30 - 7.15   Scházení dětí ve II.třídě (Ježci), rozdělení do tříd

7.15 - 9.00   Spontánní hry a zájmové činnosti dětí, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, svačina

9.00 - 9.45   Dokončení zájmových činností a činnosti řízené učitelkou, diskusní kruh, příprava na pobyt venku

9.45 - 11.45  Pobyt venku

11.45 - 12.30 Příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek

12.30 - 14.30 Odpočinek, individuální činnosti a aktivity pro nespící děti

14.30 - 15.45 Svačina, spontánní hry a zájmové činnosti

15.45 - 16.30 Hry ve II. třídě (Ježci) do odchodu domů

 

Charakteristika třídy:

Třídu Myšek navštěvují děti ve věku od 2,5 do 5 let. Třídní plány přizpůsobujeme vždy konkrétní skupině dětí, postupně zvyšujeme náročnost činností, her i témat. Základem plánování je spontánní hra, při které si děti osvojují základy chování v kolektivu, učí se sebeobsluze, samostatnosti, komunikaci a řešení problémových situací. Seznamujeme děti s pracovními a výtvarnými technikami (včetně modelování z keramické hlíny), rozvíjíme jejich hudební a tělesné schopnosti a dovednosti. Využíváme různých her, činností k rozvoji rozumových, vyjadřovacích a jazykových schopností. Zaměřujeme se na logopedickou prevenci, která má za cíl předcházet vzniku různých typů narušené komunikační schopnosti. V průběhu dne děti seznamujeme se základy anglického jazyka, především poslechem písniček a básniček. Pravidelně se setkáváme s ostatními třídami na společných akcích - pobyt na zahradě, narozeninové dny, karneval, výlety, čarodejnice, návštěva divadel a jiných kulturních institucí.

 

V této třídě průběžně zařazujeme - Jógu pro děti - zde