Partnerství = partneři a sponzoři

20. 12. 2016

Děkujeme firmě HES s.r.o. za finanční dar.

 

4. 10. 2016

Děkujeme paní Vojtíškové za kancelářské potřeby.

 

13. 9. 2016

Děkujeme panu Polákovi za papíry na psaní.

 

6. 6. 2016

Děkujeme rodičům za finančí a dobrotové dary na školu v přírodě:

Coufalovi, Tiší, Moresovi, Vodákovi, Rybovi, Petrášovi, Štočkovi, Matýškovi, Zeráki, Turečkovi, Čepovi, Bílovští

 

1. 6. 2016

Děkujeme našim sousedům restaurace u Volejníků za dárek ke Dni dětí.

 

8. 2., 30. 6, 28. 9. 2016

Děkujeme panu Mgr. Rudolfu Lankočí za finanční dar.

 

20. 12. 2015

Děkujeme firmě HES s.r.o. za finanční dar.

 

16. 9. 2015

Děkujeme panu Tomašovičovi za pomůcky pro žáky.

 

 

 

 

Naše škola spolupracuje s množstvím organizací

Obec Ostopovice                                      

Zřizovatel a stálý podporovatel naší organizace

 

 

Nadace Partnerství                     

 

Nadace, která poskytla grant v rámci projektu Na zelenou - 83 000 Kč a 10 000 Kč

AXA                                                 

Poskytovatel finančních služeb, finančně zajistil akci Na zelenou

 

Občanské sdružení Nad Šelší          

Spolupořadatel školních akcí, aktivní ostopovické sdružení

 

Ekolamp s.r.o.                                  

Firma zabývající se sběrem a dalším využitím odpadů - u nás - úsporné žárovky

 

BusLine a.s.                            

Společnost, která dopravuje žáky naší MŠ a ZŠ na akce mimo školu

 

Tvořivá škola, o.s.

Sdružení, které propaguje činnostní učení založené na objevování a učení se všemi smysly,

srdecem, rozumem a rukami. Tato metoda je součástí našeho vzdělávání.

Restaurace U Volejníků                        

Příjemná hospůdka, příjemní lidé, plodná spolupráce. Děkujeme

 

ACER WOOD WAY s.r.o.                               

Dodavatel dřevěných interierů, hřiští a také akátových přístřešků pro naše kola a koloběžky

 

Arcidiecézní charita Olomouc         

Organizátor Adopce na dálku - naše adopce děvčátka z Haiti

Dobromysl                                       

Spolek ostopovických žen

 

Lipka                                                

Organizačně a odborně zajišťuje vzdělávací akce, spolupráce na projektech:
Sever školám, školy sobě - vzdělávání pro udržitelný život na školách
Moderním hodnocením školy a žáků ke kvalitnější výuce na ZŠ Ostopovice

    

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory     

Příjemce dotace Sever školám, školy sobě -vzdělávání pro udržitelný život na školách

Poskytovatel dotace v rámci projektu Sever školám, školy sobě - vzdělávání pro udržitelný život na školách

 

Relaxační studio Šárka                       

Partner školy v projektu Adopce na dálku a dalších akcích

 

Firma Poring                                   

Tvůrce našeho loga a spolupracovník při tvoření propagačních materiálů

 

Firma Neomag                                  

Firma, která dodala škole nátěr na magnetické nástěnky a speciální magnety

 

Jihomoravský kraj

Poskytovatel dotace mimo jiné na projekt Moderním hodnocením školy a žáků ke kvalitnější výuce

na ZŠ Ostopovice

 

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Poskytovatel dotace Přírodní učebna v Ostopovicích jako místo výchovy a vzdělávání

 

Ministerstvo školství a mládeže České republiky

Poskytovatel dotace Moderní výukou ke kvalitě na ZŠ Ostopovice

 

NaZemi

Nezisková organizace, nositel projektu Storylines - výuka příběhem

Naše škola se účastní pilotáže této výukové metody.

Zároveň od této organizace odebíráme férovou kávu - Fair Café, kterou si vychutnáváme každý den.

 

David Vaněk - školní psycholog - zde

 

 

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Jsme spolupracující základní školou - náslechy studentů i pedagogů,

konzultace, interní semináře a další rozvoj.

 

Celé Česko čte dětem

V roce 2006 Eva Katrušáková založila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem®,

která sedmým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. 

Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje

na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury

a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

 

Český západ o.s.

Český západ poskytuje lidem ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku v Karlovarském kraji sociální služby

a pomáhá jim řešit jejich nepříznivé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, zdravotní péče,

bydlení a kontaktu s majoritou. Rodiny s dětmi podporuje v tom, aby děti úspěšně zvládaly školní docházku.

Organizace provozuje vlastní textilní dílnu a výrobky prodává na internetu v eshopu.

S naší školou je v kontaktu a předává nám zajímavé podměty pro výuku multikulturní a občanské výchovy.

Proběhlo setkání s terénní pracovnicí přímo u nás

HollandiaClub.cz

Věrnostní klub pro konzumenty nejen Selských jogurtů Hollandia.

Vy si jen vybíráte dárky, klub je platí za Vás.

 

Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o.

Přední evropský výrobce okenních a dveřních systémů a stavebních systémů z PVC

z Popůvek u Brna finančně podpořil nákup vybavení pro žáky školy.

 

 

Rudolf Lankočí

Koučink - Finance - Vzdělávání

tel 774259310, email info@rudolflankoci.cz

 

HES, s.r.o.

Akreditovaná kalibrační laboratoř se sídlem v Ostopovicích

 

Tydlidum - zde

spolupracující spolek - výuka anglického a německého jazyka v naší škole

 

Remat, s.r.o.

Provádíme sběr, výkup, třídění a dopravu druhotných surovin se zaměřením na sběrový papír, kovy, plasty

i nebezpečné odpady.

Pro naši školu sváží starý papír.

 

Tady jsme doma

Hlavním cílem projektu je začlenit regionální tradice lidové kultury zpět do vyučování prvního stupně základních škol. Tím se prohlubuje i rozšiřuje poznání dětí i aktivizuje jejich přístup k tradicím lidové kultury kraje, v němž žijí.