Partnerství = partneři a sponzoři

 

Naše škola spolupracuje s množstvím organizací

Obec Ostopovice                                      

Zřizovatel a stálý podporovatel naší organizace

Lipka                                                

Organizačně a odborně zajišťuje vzdělávací akce, spolupráce na projektech

 

Jihomoravský kraj

 

 

MAS Bobrava

Poskytovatel dotací, spolupráce při zkvalitňování výuky a zázemí školy.

 

 

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Poskytovatel dotace Přírodní učebna v Ostopovicích jako místo výchovy a vzdělávání

 

Ministerstvo školství a mládeže České republiky

Poskytovatel dotace Moderní výukou ke kvalitě na ZŠ Ostopovice

 

NaZemi

Nezisková organizace, nositel projektu Storylines - výuka příběhem

Naše škola se účastní pilotáže této výukové metody.

Zároveň od této organizace odebíráme férovou kávu - Fair Café, kterou si vychutnáváme každý den.

 

David Vaněk - školní psycholog - zde

 

 

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Jsme spolupracující základní školou - náslechy studentů i pedagogů,

konzultace, interní semináře a další rozvoj.

 

 

Občanské sdružení Nad Šelší          

Spolupořadatel školních akcí, aktivní ostopovické sdružení

 

Dobromysl                                       

Spolek ostopovických žen

 

Restaurace U Volejníků                        

Příjemná hospůdka, příjemní lidé, plodná spolupráce. Děkujeme

 

ACER WOOD WAY s.r.o.                               

Dodavatel dřevěných interierů, hřiští a také akátových přístřešků pro naše kola a koloběžky

 

Rudolf Lankočí

Koučink - Finance - Vzdělávání

tel 774259310, email info@rudolflankoci.cz

Celé Česko čte dětem

V roce 2006 Eva Katrušáková založila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem®,

která sedmým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. 

Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje

na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury

a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

 

Český západ o.s.

Český západ poskytuje lidem ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku v Karlovarském kraji sociální služby

a pomáhá jim řešit jejich nepříznivé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, zdravotní péče,

bydlení a kontaktu s majoritou. Rodiny s dětmi podporuje v tom, aby děti úspěšně zvládaly školní docházku.

Organizace provozuje vlastní textilní dílnu a výrobky prodává na internetu v eshopu.

S naší školou je v kontaktu a předává nám zajímavé podměty pro výuku multikulturní a občanské výchovy.

Proběhlo setkání s terénní pracovnicí přímo u nás

 

Tydlidum - zde

spolupracující spolek - výuka anglického a německého jazyka v naší škole

 

 

 

Tady jsme doma

Hlavním cílem projektu je začlenit regionální tradice lidové kultury zpět do vyučování prvního stupně základních škol. Tím se prohlubuje i rozšiřuje poznání dětí i aktivizuje jejich přístup k tradicím lidové kultury kraje, v němž žijí.

 

PARTNEŘI - ARCHIV