Školní družina

 

I školní družina se zapojila do celostátní akce Celé Česko čte dětem - zde

 

Dokumenty - zde

 

Provoz a zaměření

Režim ŠD:      

6.30 - 7.40 ranní zájmové hry

11.40 - 13.00 oběd (dle délky vyučování)
12:30 – 13:00 odpočinková činnost (četba dětských knih, poslech)
13:00 – 14:00 řízená činnost (výtvarné tvoření), zájmová hra dětí
14:00 – 15:00 pobyt venku (nelze vyzvedávat žáky)
15:00 – 17:00 zájmová hra dětí

 

Družina poskytuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost, využívá otevřené nabídky spontánních činností vzdělávání. Umožňuje účastníkům odpočinkové, zájmové a rekreační činnosti, přípravu na vyučování, pobyt venku a další aktivity. Činnost družiny úzce navazuje na činnost ZŠ. ŠD se spolupodílí na komunitních akcích.

Hlavní náplní práce naší školní družiny je vytvoření harmonického a podnětného prostředí, kde budou děti po vyučování nejen odpočívat a hrát si, ale věnovat se i činnostem, které rozvíjejí jejich tělesný a duševní vývoj. Zaměřujeme se především na výtvarnou činnost, jazykovou a literární výchovu a na vycházky do okolí školy a nedaleké přírody.

Program školní družiny pracuje s tématy, která vycházejí z ročních období, akcí školy a obce, ale také z tematických plánů prvouky, Člověk a jeho svět. Může být aktuálně přizpůsoben, doplněn a upraven dle situací a změn, které v průběhu roku nastávají.

Naši školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. – 5. ročníku, kteří jsou rozděleni do tří oddělení. Celková kapacita školní družiny je 90 dětí.
V ŠD pracují celkem 3 vychovatelky.

 

Školné

Poplatek za ŠD činí 150 Kč měsíčně, tj. 750 Kč za pololetí.

Platbu provedete jednorázovým příkazem na základě pokynu v Edookit.
Přihlašování a odhlašování ze ŠD může proběhnout na základě odhlašovacího formuláře. Při odhlášení se vrací finance za nezapočaté měsíce docházky.