Celé Česko čte dětem na ZŠ Ostopovice

Školní družina ZŠ Ostopovice se aktivně zapojila do kampaně CČČD (Celé Česko čte dětem). Registrace naší školní družiny proběhla v říjnu 2013.

 

Tato kampaň je založená na principu pravidelnosti předčítání dětem s doporučením výběru vhodné literatury pro jednotlivé věkové kategorie – zlaté tituly,  což podporuje celkový psychický, myšlenkový a morální rozvoj děti a také úzce souvisí s jejich emočním zdravím.

 

S kampaní již aktivně pracujeme a máme naplánované akce na celý školní rok 2013/2014. Do Vánoc budou probíhat „malá čtení“, s učiteli, rodiči, prarodiči či dalšími osobnostmi z okolí naší školy (doporučuje se 2x ročně). Akce budou komorní v rámci naší instituce, kde účelem je zavedení rituálu pravidelného předčítání, která seznámí děti s novými knihami.

V lednu proběhne „velké čtení“ (doporučuje se 1x do roka), s osobností z regionu (starosta, lékař/ka, herec,…). Akce „velké čtení“ je veřejná

a má za účel šířit myšlenku pravidelného předčítání dětem do širšího okolí. Vzhledem k tomu, že kampaň upřednostňuje, aby se „velké čtení“ uskutečnilo v rámci celostátního TÝDNE ČTENÍ DĚTEM (od 1. do 7. června každého roku), jsme naplánovali čtení s panem starostou

z Bosonoh, jehož účast nám již byla přislíbená. Kromě těchto aktivit navštěvujeme místní knihovnu a také chceme přispět článkem do ostopovického zpravodaje. Fotodokumentace z akcí bude průběžně umístěna na webu naší školy.

 

Celoroční plán aktivit ŠD související s projektem:

* malá čtení

* návštěvy místní knihovny

* aktivní práce se školní knihovnou vč. pomůcek literární výchovy

* velká čtení

* spolupráce s ostopovickými seniory