Naše škola

Mateřská a základní škola se nachází v malé obci v těsném sousedství jihovýchodně od Brna - najdete nás zde.

Součástí školy jsou 3 třídy MŠ pro celkový počet 73 žáků, 1. stupěň ZŠ v současnosti se 115 žáky, školní družina s kapacitou 90 žáků a školní jídelna. Obědy jsou do jídelny dováženy.

 

 

Jsme tu pro děti, žáky, rodiče, širokou veřejnost:

- menší příměstská škola

Nabízíme kvalitní výuku, rodinné až individuální prostředí a jsme tak alternativou pro velké městské sídlištní školy. Klademe vysoké nároky
na žáky dle jejich individuálních možností, ale i na pedagogy.

 

- středem obce

Být středem výchovně-vzdělávacího procesu v obci nejen pro děti. Jsme otevřenou komunitní školou, která propojuje výuku v lavicích

s využitím možností obce a okolí.

 

- kvalitní výuka a vlastní systém hodnocení

Škola připravuje všestranně rozvinutou osobnost žáka, který je připravený na život a další stupeň vzdělávání. Žáci jsou hodnoceni slovně, v 5. ročníku s kombinací se známkami.

 

- spolupráce

Škola spolupracuje s mnoha organizacemi včetně Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Otvíráme tak školu nejen laické veřejnosti,

ale i odborníkům.

 

- získávání dotací

Škola průběžně realizuje projekty, které pomáhají ke zkvalitnění výuky a zázemí školy. Zároveň nám umožňují školu otvírat aktuálním potřebám.

 

- nadstandartní podmínky

Budova školy byla rekonstruovana v roce 2011 a nabízí nezvyklé možnosti pro kvalitní výuku. Díky grantům

a podpoře zřizovatele je škola moderně vybavena.

 

 

Cíl školy:

Žák je připraven pro přechod na 2. stupeň v oblasti znalostí, dovedností i postojů. Je empatický, pomáhající a tolerantní ke všemu živému i neživému.
Škola je moderním centrem pro výuku a výchovu žáků a celé komunity.

 

Motto:

„MŠ a ZŠ středem obce.“

 

Vize školy:

Vize školy, aktualizována v září 2021, projednáno zastupitelstvem obce Ostopovice - zde

 

Cíle na školní rok 2021-2022:

Cíle - zde

 

Leták o školce (prosinec 2019) zde

 

Leták o škole (duben 2019) - zde

 

 

Ví se o nás (historie) - zde

 

 

 

 

     
 

Password:

Password:

Password: