Naše škola - vítejte

Mateřská a základní škola se nachází v malé obci v těsném sousedství jihovýchodně od Brna - najdete nás zde.

Součástí školy jsou 3 třídy MŠ pro celkový počet 73 žáků, 1. stupěň ZŠ v současnosti s 94 žáky, školní družina s kapacitou 60 žáků a školní jídelna. Obědy jsou do jídelny dováženy.

 

 

Přednosti:

- malá příměstská škola

Nabízíme kvalitní výuku, rodinné až individuální prostředí a jsme tak alternativou pro velké městské sídlištní školy. Klademe vysoké nároky na žáky dle jejich individuálních možností, ale i na pedagogy.

 

- středem obce

Být středem výchovně-vzdělávacího procesu v obci nejen pro děti. Jsme otevřenou komunitní školou, která propojuje výuku v lavicích

s využitím možností obce a okolí.

 

- kvalitní výuka a vlastní systém hodnocení - zde

Škola připravuje všestranně rozvinutou osobnost žáka, který je připravený na život a další stupeň vzdělávání.

 

- spolupráce

Škola spolupracuje s mnoha organizacemi včetně Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Otvíráme tak školu nejen laické veřejnosti,

ale i odborníkům.

 

- získávání dotací

Škola průběžně realizuje projekty, které pomáhají ke zkvalitnění výuky a zázemí školy. Zároveň nám umožňují školu otvírat aktuálním potřebám.

 

- nadstandartní podmínky

Budova školy byla rekonstruovana v roce 2011 a nabízí nezvyklé možnosti pro kvalitní výuku. Díky grantům

a podpoře zřizovatele je škola moderně vybavena.