Co nabízíme

Mateřská a základní škola se nachází v malé obci v těsném sousedství jihovýchodně od Brna - najdete nás zde.

Součástí školy jsou 3 třídy MŠ pro celkový počet 73 žáků, 1. stupěň ZŠ v současnosti se 105 žáky, školní družina s kapacitou 90 žáků a školní jídelna. Obědy jsou do jídelny dováženy.

 

 

Jsme tu pro děti, žáky, rodiče, širokou veřejnost:

 

- středem obce, komunitní centrum jako místo setkávání

Být středem výchovně-vzdělávacího procesu v obci nejen pro děti. Jsme otevřenou komunitní školou, která propojuje výuku v lavicích

s využitím možností obce a okolí. Škola slouží nejen dětem, žákům, ale i rodičům, prarodičům a široké veřejnosti.
Jsme vzdělávací centrum pro všechny zájemce.

 

- kvalitní výuka a systém hodnocení

Nabízíme kvalitní výuku, rodinné prostředí s důrazem na individuální potřeby žáků.

Klademe vysoké nároky na žáky dle jejich individuálních možností, ale i na pedagogy.

Škola podporuje všestranně rozvinutou osobnost žáka, který je připravený na život a odpovědný k sobě i svému okolí.

Výuka od MŠ po 5. ročník ZŠ je logicky provázána, společně plánujeme témata učiva.

Výchovně-vzdělávací proces je postaven konstruktivistickém pojetí - žáci pracuji v souvislotech, klademe důraz na vnitřní motivaci každého z nás.

Neklademe důraz na memrování vědomostí bez porozumění. Je pro nás zásadní individuální posun každého žáka dle jeho schopností a v tom je podporujeme.

Environmentální rozměr, výuka v naší obci o naší obci nás vede k úžasu, odpovědnosti a vyvození fungování společnosti i přírodních zákonů.
Žáci jsou hodnoceni slovně, v 5. ročníku doplňujeme slovní hodnocení známkami jako další příprava na přechod na 2. stupeň
Žáci jsou vedeni k sebehodnocení svých úspěchů i svých dalších potřeb.

 

- respektující komunikace

Žáci, rodiče a pedagogové tvoři Trojlístek, který spoluprací vede k posunu žáků dle jejich možností a aktuálních potřeb.

Pedagog je moderátorem, průvodcem, který nabízí činnosti a průběžně kontroluje dle platného školního vzdělávacího programu.

 

- připravené prostředí

Škola je vybavena pomůckami, které jsou volně k dispozici žákům. Jsou vedeni k samostatnosti.

 

- spolupráce

Škola spolupracuje s mnoha organizacemi včetně Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Otvíráme tak školu nejen laické veřejnosti,

ale i odborníkům. Vážíme si spolupráce s obcí Ostopovice a dalšími místními spolky, Klubem seniorů a dalšími školami.

 

- získávání dotací a zázemí školy

Budova školy byla rekonstruována v roce 2011 a nabízí nezvyklé možnosti pro kvalitní výuku.

Průběžně realizujeme projekty, které pomáhají ke zkvalitnění výuky a zázemí školy. Zároveň nám umožňují školu otvírat aktuálním potřebám.

 

 

Cíl školy:

Žák je připraven pro život. Je odpovědný k sobě, ostatním lidem a všemu, co ho obklopuje.
Škola je moderním centrem pro výuku a výchovu žáků a celé komunity.

 

Základní pilíře naší školy:

- individuální přístup a podpora inkluze, slovní hodnocení a sebehodnocení

- respektující komunikace mezi všemi

- environmentální aspekt

- komplexní tematická výuka

- výuka v reálných souvislostech s pochopením a podpora kompetencí

- venkovní učení s důrazem na region - regionální učebnice

- spolupráce s okolními školami - návaznost vzdělávacích programů pro přestup na 2. stupeň, společná výuka

- kvalitní zázemí pro vzdělávání

 

Motto:

„MŠ a ZŠ středem obce.“

 

Vize školy:

Vize školy, aktualizována v září 2022, projednáno zastupitelstvem obce Ostopovice - zde

 

Cíle na školní rok 2022-2023:

Cíle - zde

 

Leták o školce (prosinec 2019) zde

 

Leták o škole (duben 2022) - zde

 

 

Ví se o nás

25. 8. 2022 Události z regionů Brno

Jak na vhodné sešity pro žáky? Stopáž 4 min a 15 sec.

 

27. 11. 2017 Jižní Morava čte - soutěž "Příběhy mého kraje"

Báseň Ostopovice (ze starých časů), autoři - Jindra Vala, Alenka Dobšíková - zde

Slohová práce Naše Ostopovice, autoři - Stella Lankočí, Bětka Kubišová - zde

 

10/2017 Učitelské noviny 33/2017 - článek o naší škole

Článek o naší škole - "Rodiče přesně vědí, co je ve škole čeká", si můžete stáhnout zde

 

10/2017 Přeměna odpadů na zdroje

Díky výtvorům našich bývalých páťáků jsme získali 3. místo v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu.

Video z akce - zde

Fotky z celého průběhu - zde

V rámci stavebního veletrhu v Brně jsme byli pozváni na setkání s ministrem průmyslu a obchodu

(foto převzato - zde)

 

15. 1. 2016 - Článek na idnes - zde

 

Červen 2015 - Newsletter ROP Jihovýchod - zde

 

1. 6. Dobré ráno na ČT

Videoarchiv - zde (jedná se o 3 vstupy - Zážitková výuka)

 

17. 5. 2015 Slavnostně OTEVŘENÁ ZAHRADA

Fotky z akce - zde

Naše video z akce - zde

Server Blesk - zde

dodavatelská firma GreenVille service s.r.o. - zde

dodavatel deštníku HELIOS GROUP s.r.o. - zde

Česká televize, článek - zde

Česká televize, reportáž - zde

Brněnský deník - zde

Server Brněnský deník - zde

 

16. 3. 2015 Článek o naší škole a obci v Jihomoravských ekolistech - zde

 

16. 3. 2015 Nominace do soutěže Gratias Tibi - akce 72 hodin - Nejen prací živ je člověk aneb Nejdřív práce potom zábava - zde

 

13. 3. 2015 Reportáž z naší školy v Českém rozhlasu Brno (výuka příběhem Global Storylines) - zde

 

Univerzita lektorů - článek ze Zpravodaje městské části Brno-střed, říjen 2014 - zde

 

Propojme se! - 14. 11. 2013

Zapojení se na konferenci několika sdružení - přebírání zodpovědnosti mládeží -  zde

Propojme se! - 4. a poslední video (panelová diskuse a vystoupení našich páťáků) - zde

Výstup - brožura pro samosprávy - zde

 

Global Storylines

11. 11. Český rozhlas Brno v Ostopovicích - zde

 

Ostopovicemi na zelenou - říjen 2010 - zde