Celoroční projekty

 

 

Projekty jsou ekologicky zaměřené a každý z nich trvá po celý školní rok. Na narozeninový den dětem hrajeme pohádku s kamarády ze školky - ježkem, myškou a žabkou. 

Spolu s kamarádem krtkem ze školkové zahrádky zažívají různá dobrodružství. Jejich prostřednicrvím děti poznávají koloběh přírody s jejími zákonitostmi. Paní učitelky 

následně připravují rozmanité aktivity, které se k projektu tematicky hodí, např. pracovní listy, výtvarnou činnost, pohybové aktivity aj. V mateřské škole máme jedinečnou

příležitost přibližovat dětem přírodu každý den. Z bezpečí naší krásné zahrady se postupně vydáváme na vycházky do nejbližšího okolí. Pomocí smyslových dojmů, vlastního pohybu

a činností se rozvíjí celá osobnost dítěte, pochopení pro vztahy k lidem, přírodě i rodné obci. Všechny vzdělávací záměry a cíle vychází z ŠVP a zároveň se prolínají s projektem Naše Ostopovice. 

 

 

 

Zelený ostrov

 

Projekt, popisuje návrat života na pustý ostrov zničený výbuchem sopky. Je rozdělen do osmi částí, které symbolizují fáze postupného návratu života na ostrov.

V první kapitole začínáme výbuchem sopky, který se může simulovat podle návodu z knihy smícháním vody, sody, jaru a octa. Potom modelování sopky z těsta a pomocí Orffových nástrojů napodobování zvuků sopky.

Druhá kapitola se zaměřuje na neživou přírodu, horniny a minerály. Zde se dětem v pohádce ukáže, jak se vlivem počasí rozpadají horniny a kameny. Malujeme na kameny a vyrábíme kamenné mozaiky a pexesa. 

Třetí kapitola je věnována odvážlivci, který byl na ostrově spatřen jako první – pavoukovi. Ten se na ostrov dostal pomocí své pavučiny, a proto s dětmi pavučiny kreslíme, zkoušíme po nich chodit jako pavouci. Také vyrábíme pavouky z vlny i papíru. 

Semena, která přilétla a připlavala, jsou námětem čtvrté kapitoly. S dětmi si povídáme, jak mohou semena cestovat. Na vycházkách zkoušíme foukat do pampelišek. Sázíme zeleninová semena na záhonek. A z některých děláme mandaly.

Vrátili se i někteří živočichové, kteří jsou tématem kapitoly páté. Šestá kapitola se zaměřuje na rostlinstvo. Lidská noha stanula na ostrově v sedmé kapitole a osmá, poslední, hledá odpověď na otázku, jaká bude budoucnost ostrova. 

 

 

 

Zlatý klíček

 

Hlavní myšlenky Zlatého klíčku:

Je slunce obyčejná hvězda, kterých můžeme vidět na obloze nepočítaně?
Je jednou z hvězd, ale pro lidi, zvířata, květiny a stromy je to ta nejdůležitější hvězda na světě. 

 

Proč je tak důležitá?
Je to malíř, který posílá světelné paprsky rozkládající se na barvy duhy. Je i naším hodinářem, který určuje čas a střídá roční období. Také koloběh vody je poháněn na sluneční pohon. Bez slunce by zelené rostliny nemohly tvořit v procesu fotosyntézy cukr, obživu pro vše živé na naší planetě. Když sedíme u ohně, málokdy nás napadne, že to, co nás hřeje je vlastně sluneční energie, která se hořením uvolňuje. Naše domovy jsou vytápěny uhlím, plynem, auta jezdí na benzín z ropy. Ve všech těchto palivech je také uložena sluneční energie. Život na naší Zemi bez Slunce prostě není vůbec možný!!!

 

Projekt přibližuje dětem význam Slunce pro život na Zemi. Děti se hravou formou seznamují s vlivem Slunce na čas, roční období, počasí, floru a faunu. 

Celou tematiku s dětmi otevřeme pomocí kouzelných klíčků, které stejně jako Slunce dokážou odemykat nejrůznější části lidského bytí na planetě Zemi.

 

Odemykání:
Zlatý klíček odemyká
každé ráno
nový den.

 

Prozáří svět zlatým teplem,
večer zamkne,
pošle sen. 

 

A tak pojď sem, 
otoč klíčkem
a pojď se mnou 
za Sluníčkem.

 

   

 

Vyprávění starého stromu

 

V zahradě v Ostopovicích stojí starý strom. Lidé o něm moc nevědí. V jeho koruně hnízdí ptáci, pod kůrou rejdí malí broučci, olámanými větvemi hvízdá v zimě meluzína a kůra obrůstá mechem a houbami. Je tak starý, že už ani ty nejstarší knihy nepamatují, odkdy tu je. Je to Král stromů. Když večer opustí zahradu poslední návštěvníci, schází se u něj různé bytosti a poslouchají příběhy, které jim Král stromů vypráví. Jsou to běžné příběhy stromů - o tom, jaké mají stromy ruce, jak stromy kvetou, jaké roztodivné plody nesou a jak už odpradávna stromy využívají lidé. Tyto příběhy zatím mnoho lidských bytostí neslyšelo. Málokterý člověk totiž umí stromům naslouchat. Dětem se to ale někdy daří. Mají ještě málo povinností, spoustu času a velkou míru fantazie. A tak děti, které jsou trpělivé, mohou čas od času vyprávění Krále stromů uslyšet.

 

Celoroční projekt Vyprávění starého stromu se opírá o publikaci vytvořenou Lesní školou Jezírko. Je upraven pro použití v MŠ Ostopovice a propoujuje se s místním ŠVP Pohádkové ekohraní. Toto téma nás bude provázet každý měsíc při Narozeninových dnech, kde se Král stromů bude objevovat v divadelních představeních. V návaznosti na zdramatizované pohádky budou pro děti připraveny různé aktivity (výtvarné činnosti, grafomotorická cvičení, pokusy, tvoření z přírodních materiálů, venkovní aktivity, pozorování, atd.) zaměřeny na téma stromů.

Cílem tohoto projektu je vzbudit u dětí povědomí o stromech, jako živých organismech a ukázat jim, jaký mají význam pro jednotlivce i pro celou naši planetu.

 

 

Co se skrývá za bludným kořenem

 

Bludný kořen je kamarád Žabky, Ježka a Myšky. Společně pomáhají s různými pohádkovými postavami odhalovat tajemství přírody, např. proč ptáci odlétají na zimu do teplých krajin, jak důležitý je hmyz, jak užitečné jsou bylinky, co se děje na letní louce... . Každý měsíc školního roku děti zhlédnou tematicky zaměřené divadelní představení, na které budou navazovat výtvarné, hudební, pohybové či rukodělné aktivity. 

       

 

 

Luční školka

 

Projekt Luční školka otevírá dětem svět drobných živočichů z říše bezobratlých. Zavede nás na návštěvu k devíti živočichům a představí nám nejen je samotné, ale také jejich přirozené prostředí (tráva, půda, potok) a jejich nezaměnitelnou funkci v ekosystému. Každá část dětem nabízí úvodní povídání a motivaci, pohybové, hudební a výtvarné aktivity či přírodovědná pozorování.

 

Je rozdělen do devíti kapitol. Děti se tak seznamují s beruškou (slunéčkem sedmitečným) a s jejími kamarády, kterými jsou rozvážný hlemýžď, šikovný mravenec, rychlá vážka, krasavec motýl, dravá stonožka, tajemná světluška, pečlivý pavouk a pilná včelka.

 

 

Studánky víly Rozárky

 

Víla Rozárka nás provede pohádkovým vyprávěním o vodě - v mnoha jejích podobách a souvislostech. Rozárka nás postupně zavede k devíti studánkám, z nichž každá má svá tajemství. Jaká je voda? Jaká může a umí být? Voda je živá, když budí semínka ze spánku, je věčná ve svých proměnách na zemi, nad zemí i pod zemí. Je čarovná, když zrcadlí svět, je živelná, když se vylije z břehů. Tvoří velký kus světa a přitom na mnoha místech chybí, je vzácná. Sucha přibývá, studánek ubývá. Rozárka společně s našimi kamarády Žabkou, Myškou a Ježkem dětem ukáže, jak důležitou roli hraje voda v našich životech a jak o ni můžeme pečovat.

Projekt je inspirován publikací z edičního centra Lipka, děti k tematickým činnostem (pokusy, pozorování, výtvarné a pracovní činnosti) motivuje divadlo hrané paní učitelkami při Narozeninových dnech. 

 

 

 

Password:

Password:

Password:

Password:

Password:

Password: