Univerzita lektorů na ICV MENDELU

Naše mateřská škola se v tomto školním roce zapojila do projektu Univerzita lektorů na ICV MENDELU. Projekt je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol, pedagogických pracovníků mateřských škol a vedoucích/řídících pracovníků mateřských škol. Hlavním cílem projektu je rozvinout odborné, pedagogické, osobnostní a sociální kompetence u vybraných cílových skupin, čímž se posílí jejich konkurenceschopnost a lepší uplatnitelnost na trhu práce. Projekt je realizován prostřednictvím odborných stáží v MŠ.

 

Informace o stážích:

  • Stáže v jihomoravském kraji proběhnou v pěti brněnských MŠ.
  • Součástí stáží jsou též úvodní motivační semináře a závěrečné semináře.
  • Stáže proběhnou v období říjen 2014 – leden 2015.
  • Jednotlivé stáže jsou pětidenní.

V Jihomoravském kraji probíhají stáže v těchto mateřských školách:

  • Mateřská škola Chalabalova, Brno Kohoutovice
  • Mateřská škola Laštůvkova, Brno Bystrc
  • Mateřská škola NA OSADĚ, Brno Židenice
  • Mateřská škola náměstí Svornosti, Brno Žabovřesky
  • Mateřská škola Ostopovice, Brno venkov

Článek ze Zpravodaje městské části Brno-střed, říjen 2014 - zde