Global Storylines 2013-2014

Zapojením se do pilotního ověření metody výuky se společností NaZemi,
která je využívána především ve Skotsku, lépe propojujeme participaci
a zapojování globálních témat do běžné výuky.
U žáků vede k většímu zájmu o výuku a kritickému myšlení,
zlepšuje vztahy mezi žáky a pedagogy, rozvoj dovednosti řešení konfliktů
prostřednictvím spolupráce a přijímání zodpovědnosti za svůj podíl na rozhodování.

 

Článek z Ostopovického zpravodaje - zde

 

V naší škole probíhá pilotní ověřování skotské výukové metody Global Storylines ve 4. a 5. ročníku - školní rok 2013-2014

 

26. až 28. 8. Seminář za účasti skotských lektorů - zde

 

4. až 6. 9. Příběh o Obrovi, stavba vesnice - zde

 

9. až 16. 9. - 1. epizoda - Soutěž Nejlepší vesnice - zde

Oslík - zde

 

23. až 27. 9. - 2. epizoda - Obrovský problém - zde

 

8. 10. - 3. epizoda - Obrolog - zde

 

17. 10. - 4. epizoda - Jak chytit obra - zde

 

23. 10. Jaký je náš obr - zde

 

4. 11. - 5. epizoda - Dopis od obra - zde

 

5. 11. - 6. epizoda - Setkání s obrem - zde

 

11. 11. - 10. epizoda - Soutěž o nejlepší vesnici - zde

 

11. 11. Český rozhlas Brno v Ostopovicích - zde

 

20. 3. Global Storylines - cyklus seminářů O škole po škole, 20. 3. 2014 - zde

 

Global Storylines - článek v Perpetuum, ročník 1, číslo 1, 2013/2014 - zde

 

 

Takto vypadá náš OBR KAMARÁD