Ostopovicemi na zelenou 2010

 

Projekt Ostopovicemi na zelenou je podpořený projekt Nadací Partnerství, která přispěla 83 000 Kč na realizaci.
Hlavní myšlenkou projektu je větší bezpečnost na silnici a motivace občanů k šetrné a zdravé dopravě
především do školky a školy, ale i jinam. Tento projekt bude zahrnovat spoustu aktivit nejen pro žáky školy.
 

Průběh projektu

Setkání komunitního plánování - 20. 4. 2010
1. Seznámení s projektem, pro zástupce obce a místních organizací

Den Země 25. 4. 2010
Propagační letáčky o projektu rozdávány v rámci větší akce pro širokou veřejnost

Setkání rodičů, ale i dalších zájemců s informacemi o celém projektu -  26. 4. 2010
Před třídními schůzkami, zúčastnilo se více než 20 rodičů. Přítomným byl přednesen smysl a cíl projektu, svou spolupráci a práci v pracovní skupině přislíbilo 5 rodičů.

1. setkání pracovní skupiny 6. 5. 2010
Toto přípravné setkání mělo za cíl naplánovat další postup celého projektu, připravit mapu a dotazníky a navrhnout další termíny.

Předávání map a dotazníků dětem v MŠ a ZŠ - 18. 5. 2010 (110 ks)
Tématické seznámení s účelem mapek a dotazníků

Roznos dotazníků do všech domácností v Ostopovicích - 19. 5. 2010 (500 ks)
Ve spolupráci s rodiči, kteří dotazník roznesli do všech domácností

 

Vyhodnocení dotazníků - 15. 6. 2010 (100 ks)
Žáci 3. – 5. ročníku vyhodnocovali dotazníky a zakreslovali do mapy nejrizikovější místa, vypracovali legendu s komentáři.

2. Setkání pracovní skupiny - 16. 6. 2010
Vybrání nejrizikovějších míst s ohledem na studii hlavního průjezdu Ostopovicemi, která je již z minulých let vypracována.

 

Slavnostní předání školní mapy - 18.6. 2010
Žáci školy prošli s dopravním projektantem nejrizikovější místa. Fotili aktuální stav jednotlivých lokalit a sami vysvětlovali projektantovi, v čem jsou místa problémová. Akce se zúčastnili rodiče, starosta obce, zástupce Nadace Partnerství a odborný konzultant z Rezekvítku.

 

3. setkání pracovní skupiny 15. 9. 2010
Ing. Adolf Jebavý přednesl navržené úpravy na jednotlivých místech. proběhla diskuse a připomínky.

 

Školní projektování – 12. 10. 2010
Pan projektant Jebavý se sešel s žáky školy a znovu s nimi prošel riziková místa v Ostopovicích. Děti si připravily návrhy na úpravy. Společně s projektantem o návrzích diskutovaly. Pan projektant dětem ukázal studii úprav elektronicky i v tištěné podobě.

 

4. setkání pracovní skupiny – 12. 10. 2010
Projektant seznámil pracovní skupinu s konečnou verzí studie. Skupina určila pořadí rizikových míst dle nutnosti řešení bez ohledu na finanční náročnost.

 

Předávání dopravní studie – 14. 10. 2010
Předávání dopravní studie proběhlo na dvoře školy za přítomnosti dětí školy a jejich rodičů, starosty obce, projektanta, zástupců Nadace Partnertsví, firmy AXA, zástupce Rezekvítku. Byla přítomna regionální televize RTA.

Zpracování plánu mobility
Plán mobility byl vypracován v týdnech 22. listopadu až 3. prosince péčí koordinátorky projektu Petry Turečkové a ředitele školy Petra Juráčka. Školní plán mobility řeší roční plán i dlouhodobé cíle v rámci bezpečné cesty do školy, prevence, motivace a dopravní výchovy. Je k dispozici na webových stránkách školy a budou s ním seznámeni zaměstnanci školy i rodiče žáků.