Technické zhodnocení základní a mateřské školy Ostopovice

Naše organizace požádala na jaře 2013 o dotaci na dobudování školy a areálu.

V podzimních měsících 2013 byl náš projekt podpořen částkou 3 024 981 Kč.

 

Fotogalerie výstavby a propagace:

Článek v ostopovickém zpravodaji, 2. strana - zde

Červen 2014 - zde

Zahájení výstavby střešní učebny - 10. září 2014 - zde

Odstranění kačírku - 20. září 2014 - zde

Umytí folie a její kontrola - 2. října 2014 - zde

Rámy pro terasy a začátek budování zahrady - 10. 10. - zde
Terasy jsou již téměř hotovy - 15. 10. - zde

Střešní terasa - substrát 20. 10. - zde

Střecha a budování zahrady 21. 10. - zde

Zahrada 29. 10. - zde

Je hotovo, předáno a uklizeno 19. 11. - zde

 

Obsah projektu:

ZŠ a MŠ Ostopovice poskytuje vedle vzdělání i možnosti aktivního zapojení širokého spektra napříč věkovými
skupinami v rámci volnočasových aktivit. Místní škola je tedy jednou z nejdůležitějších a nejpotřebnějších
zařízení občanské vybavenosti v obci. V současnosti se v obci nenachází podobné zařízení. Areál primárně
využívají děti předškolního věku a školáci prvního stupně ZŠ. Po dokončení plánovaného zhodnocení, včetně
úpravy venkovních prostor a střešní terasy, bude objekt určen pro výukové i volnočasové aktivity především

dětí a mládeže. Realizací projektu chce žadatel podpořit prostředí a podmínky pro výuku, zvýšit kvalitu

samotné výuky a rozšířit možnosti volnočasových aktivit především dětí a mládeže, kteří školu navštěvují.

V rámci provozní fáze počítá žadatel projektu s maximálním využitím areálu v rámci školní výuky,

činnosti školky, aktivit mládeže i mnohých akcí školy či obce. Realizaci projektu bude provádět žadatel (škola).

 

Cíle projektu:

Projekt má 2 hlavní cíle:

1) Inovace výuky na MŠ a ZŠ Ostopovice prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací
infrastruktury, zlepšení výuk. prostředí a doplnění vzdělávacích i jiných pomůcek/nábytku.Inovace výuky je
zaměřena na rozvoj počítač. dovedností žáků (koupě nových počítačů, interaktivní tabule) a rozvoj
kreativity/aktivity žáků prostřednictvím inovace výuky ve venkovních prostorách školy (vznik speciální učebny a kreativního prostředí). Technické pomůcky pomůžou kompletně vybavit počítač. učebnu,

která nyní funguje provizorně a není vyhovující pro povinnou výuku informatiky. Nový nábytek poskytne úložné prostory pro žáky, kdy vlastní skříňky ve třídách povedou k samostatnosti, pořádku a systematizaci úkolů dětmi již od dětství.

2)
Zvýšení pravděpodobnosti sportovního a volnočasového využití školní zahrady žáky MŠ, ZŠ, ale i veřejností

v obci Ostopovice. Cílem je v přilehlém prostoru školy vybudovat výukovou i volnočasovou infrastrukturu, kterou budou moci žáci využívat i mimo pravidelnou výuku(přestávky, volné hodiny, polední pauzy).

Jedná se o úpravu škol. zahrady formou vybavení herními prvky a hřištěm. Během školních dní budou tyto prostory vyhrazeny primárně výuce žáků MŠ a ZŠ, mimo dobu vyučování budou přístupné i veřejnost(zejména dětmi a jejich doprovodem). V budově školy působí denně do 18,00hod správce, takže děti mohou využívat prostory školy pro různé aktivity pod dozorem a v relativním bezpečí.

Projekt poukazuje na nedostatky ve vzdělávacím a školícím procesu, které zapříčiňuje především nedostatek finančních prostředků.

Taktéž možnosti pro volnočasové aktivity pro cílové skupiny jsou v obci nedostatečné.

Naplnění těchto cílů povede k nárůstu občanské vybavenosti obce a jejího zatraktivnění

jako místa pro aktivní a plnohodnotný život ve venkovských oblastech. V obci každoročně
přibývá obyvatel, ale volných ploch pro veřejnost je stále minimum.

Budova ZŠ, MŠ Ostopovice je otevřeným prostorem pro široké spektrum lidí všech věkových kategorií.