Ostopovicemi na zelenou - pokračujeme 2012 - 2013

 

Projekt Ostopovicemi na zelenou pokračujeme je podpořený projekt Nadací Partnerství, která přispěla 10 000 Kč na realizaci.

 

Hlavní myšlenkou projektu je větší bezpečnost na silnici a motivace občanů k šetrné a zdravé dopravě především do školky a školy, ale i jinam.
Projekt logicky navazuje na realizovanou část v roce 2010. Ostopovicemi na zelenou pro nás není krátkodobá a omezená činnost. Nadace Partnertsví nám pomohla otevřít problematiku dopravy a dopravní výchovy. Mnohé se nám již podařilo (změna ŠVP a zapojení aktivit přímo do vyučování, pozitivní působení na děti i jejich rodiče, osvěta v rámci Ostopovic, propagace v rámci médií a jiné).

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zlepšení dopravní situace v Ostopovicích především z pohledu žáků naší školy - chodců a cyklistů a ukázat dětem, že samy se mohou zapojit do změn a pomoci při zlepšování dopravní situace. Motivovat děti k přemýšlení o problematice dopravy v obci, kraji, ČR, Evropě.
Zároveň chceme dále motivovat žáky i rodiče k používání jiných dopravních prostředků než je auto, naplňovat školní plán mobility a poukázat na problémy dopravy v Ostopovicích.   

 

Reálné výstupy:

- nákup 3 koloběžek pro potřeby žáků

- zvětšení přístřešku pro kola a koloběžky

- pořádání dopravně-preventivních aktivit ve spolupráci s PČR

- účast na přípravách podkladů pro přestavbu nepřehledné křižovatky u školy - účast na jednání dopravní komise obce

- osvěta formou článků žáků školy o bezpečnosti chodců