Inspekční zpráva

Vážení rodiče žáků naší školy,

zasíláme Vám inspekční zprávu České školní inspekce k hloubkové kontrole, která probíhala v naší organizaci ve dnech 10. – 12. 12. 2013 - zde.

 

Vybíráme část ze závěrů zprávy:

"K silným stránkám a dalším zásadním pozitivům ve škole patřily: dobře zpracované školní vzdělávací programy, dostatek finančních prostředků pro jejich realizaci, nadstandardní materiální podpora zřizovatele, školní systém hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků a vlastní hodnocení činnosti školy, vedení žáků k úspěšnosti a odpovědnosti, spolupráce s partnery, informovanost rodičů a otevřenost školy, propracovaná a systematická příprava dětí pro pozdější vzdělávání, účinná podpora přírodovědné a sociální gramotnosti dětí a žáků, zapojení MŠ a ZŠ do ekologických aktivit, vytváření vlastních ekoprojektů a projektů zaměřených na rozvíjení osobnosti dětí a žáků. Průběh vzdělávání pozitivně ovlivňovala efektivní organizace, činnostní pojetí vzdělávání a příznivé třídní i školní klima."

 

Diskuse s inspektory a tato zpráva nám jistě pomůže i nadále zkvalitňovat úroveň naší školy a předcházet nedostatkům. Děkujeme Vám všem za podporu a pomoc. Tvoříme společně školu života pro naše děti, což je náš hlavní cíl. Projevované důvěry si vážíme.

 

Chtěl bych touto cestou poděkovat především také všem zaměstnancům školy, naše úspěchy a pozitivní hodnocení inspekcí je zásluhou celého kolektivu.

 

Za zaměstnance školy Petr Juráček

V Ostopovicích dne 10. 2. 2014