archiv dokumentů školské rady

Volby 2018

Volby do školské rady - zástupci rodičů - informace zde

Průběh voleb 5. dubna + slovo kandidátů - zde

 

Listopad 2014

Volby do školské rady - zástupce rodičů - informace - zde, kandidáti - zde, volební řád - zde, výsledky - zde

Členové školské rady (funkční období listopad 2014 - listopad 2017)

Za zákonné zástupce:

Mgr. Jana Trčková (předsedkyně)

Mgr. Irena Chaloupková (místopředsedkyně)

 

Za zřizovatele:

Mgr. Zuzana Benešová

Mgr. Markéta Vlachová

 

Za pedagogy:

Mgr. Michaela Hostinská

Mgr. Magdalena Kožuská

 

Jednací řád:

Jednací řád 10. 3. 2015 - zde