Partnerství = komunitní práce

Pro lepší pochopení pojmu předkládáme dílčí výklady pojmu – otevřená škola, škola jako místo setkávání a vzdělávání všech, společné trávení volna a jiné.

V rámci komunitního plánování se život a výchovně vzdělávací aktivity v obci provážou. Nenásilně vznikne tzv. pavučina mezi těmi, kteří budou chtít spolupracovat a jednotlivé akce organizovat. V tuto chvíli jsme na začátku a u zrodu plánování stojí, tak jak se to očekává, škola. Pedagogové školy již nyní organizují spoustu akcí a projektů pro žáky, ale i rodiče a celou veřejnost. Akce jsou pro všechny – pro celou komunitu. Smyslem komunitního plánu je v prvé řadě vytvoření skupiny lidí, kteří budou spolupracovat a společně vymýšlet a realizovat projekty a akce nejen pro žáky školy, ale i pro všechny další zájemce napříč všemi věkovými skupinami. Prostory školy se tak doslova otevřou všem a budova bude sloužit výchovně vzdělávacímu procesu dle potřeby. Původní velké úsilí do rozjetí všech aktivit a přesvědčování veřejnosti, že tato akce má smysl, bude později jistě odměněno funkční strukturou, na kterou se budou samovolně nabalovat další akce v různých oblastech.

 

Háječek - zde

 

Naši partneři a spolupracující organizace - zde

 

Upleť nebo uháčkuj čtverec - zde

251 kusů čtverců posíláme lidem potřebným a děkujeme za spolupráci.

A co dále?

Připravujeme spolupráci se ZŠ na Ukrajině - včas budeme o spolupráci informovat

Děkujeme