Háječek

Kroužek háječek při MŠ a ZŠ Ostopovice

 

Bude to rok (2010), co zazněly první pobídky pro znovuvzkříšení ostopovického dětského folklorního souboru Háječek a to zejména ze strany učitelek naší školy a rodičů.
Tradice souboru Hájek sahal do přelomu 70. tých a 80. tých let minulého století a úzce souvisel a navazoval na soubor Vostopovčáci. Oba soubory vedly , rozvíjely a obohacovaly dvě ženy, Anička Slámová a Vlasta Pacalová. V souboru Hájek nejprve učinkovaly jen dívky, po několika letech vznikla hudecká muzika souboru Hájek a v druhé polovině 80. tých let se přidali i chlapci. Cílem a náplní bylo poznávání tradičních krojů, písní, říkadel, her a tanců brněnského regionu. Soubor Hájek měl hodně příležitostí k vystupování na soutěžích, hodech i přehlídkách s pásmy o Vánocích, vynášení Moreny, Šotyšku, O panenkách,pásmo U Brna lóka široká atd.
Hudecká muzika souboru Hájek již třicet let „žije“ a občas si zamuzicíruje ještě i nyní při různých příležitostech, ve stejném složení jako při vzniku.Taneční složka se bohužel počátkem 90.tých let úplně rozpadla.
Počáteční příležitost k znovuoživení Hájku po dvaceti letech a obohacení programu brněnským folklorem jsme tehdy ještě jako neoficiální soubor dostali při oslavách Dne země v minulém roce na Staré dálnici s jarním pásmem, v té době pouze s dívčí složkou.

 

Za vedení kroužku Barbora Opršálová