Základní škola

Aktuální informace o dění v ZŠ

 

Zásadní informace a dokumenty ZŠ - zde

 

 

Září

 

úterý 11. 9. Třídní schůzky                                            
Od 17.00 1. až 4. ročník, v 18.00 5. ročník.
účast nutná (organizační věci, školní řád)

 

pondělí 17. 9. Jak roste chléb
výukový program, druhý ročník

 

úterý 25. 9. a středa 26. 9. S batohem do historie
dvoudenní výjezdní výukový program pro 5. ročník,
více informací na třídních schůzkách, žáci dostanou přihlášky

 

středa 26. 9. Jak roste chléb

výukový program, čtvrtý ročník

 

čtvrtek 27. 9. Konec léta v Lednici                                          
Lednicko-Valtický areál, školní výlet otevřený i veřejnosti,
žáci dostanou přihlášky

 

PŘIPRAVUJEME

čtvrtek 11. 10. Nejen prací živ je člověk aneb nejdřív práce,
potom zábava IV
úklid v Ostopovicích, tvořivé dílny, výroba ptačích budek,
práce na školní zahradě, špekáčky

 

PRAVIDELNÉ SBĚRY V NAŠÍ ŠKOLE

elektrozařízení, baterie, olej, kompaktní zářivky, hliník,
pomerančová kůra – ve vstupu školy

 

pravidelné sběry papíru u sokolovny
5. až 9. 10., 2. až 6. 11., 7. až 11. 12. 2018
(předpokládané termíny jsou závislé na kapacitě odběratelské firmy)

 

 

 

 

 

 

 

 

symbol pro komunitní akce - zveme rodiče a známé