Mateřská škola

Aktuální informace o dění ve školce

 

Zápis do MŠ - zde

 

Akce duben

 

            úterý 4. 4. Divadlo Radost

            O perníkové chaloupce aneb jenom tak...; odjezd od MŠ 9:30

              

 středa 5. 4. Ukázka dravců - Seiferos

 10:00u Šelše, batůžek s pitím s sebou

 

           čtvrtek 6. 4. Hračkový den 

 

pátek 7. 4. - úterý 11. 4. Sběr papíru

kontejner před sokolovnou

 

           čtvrtek 20. 4. Divadlo Špílberg v MŠ 

           pohádka: Kocourek Modroočko, od 9:30

 

pátek 21. 4. Den Země

14:30 - 17:30, areál školy a Lesní stezka Přední hora

cyklojízda, dílničky, putování po Přední hoře,

           prodej žákovských výrobků a občerstvení

 

úterý 25. 4. a středa 26. 4. Den otevřených dveří v ZŠ, 8.00 – 16.30
naše škola Vás srdečně zve na společně strávený čas
ve vyučování, možnost prohlídky prostor

 

čtvrtek 27. 4. Zápis do 1. ročníku ZŠ, 15:00 – 17:00

pátek 28. 4. Zápis do 1. ročníku ZŠ, 15:00 - 18:00

K zápisu se dostaví děti, které jsou narozeny

           v době od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.

           K zápisu je nutné dostavit se i v případě, že zákonný zástupce

           bude žádat o odklad povinné školní docházky.

           Žádost o odklad musí rodiče předložit do 30. dubna 2017.

           Při zápisu prosíme předložte rodný list dítěte a občanský průkaz.

           Je-li nutno smluvit náhradní termín, kontaktujte ředitele školy,
           těšíme se na Vás

 

           středa 26. 4. Narozeninový den

 

           čtvrtek 27. 4. Čarodějnický rej

           v maskách dopoledne v MŠ 

 

Připúravujeme:

Zápis do MŠ

4. 5. vyzvednutí formulářů, prohlídka školky, setkání s vedoucí MŠ

10.00-11.30, 14.30-16.00

           5.-15. 5. přinášení vyplněných dokumentů od 6.30 do 16.00

           V případě zájmu zašleme formuláře elektronicky, napište na

           reditel@zsostopovice.cz

           Při podávání přihlášek budeme požadovat rodný list

           a občasnký průkaz zákonných zástupců.

           Více k zápisu do MŠ - zde

 

         

Pravidelné sběry v naší škole

 

          Sběr sušené pomerančové a citrónové kůry
          prosíme, sbírejte a sušte s námi stejně jako každý rok, pro firmu Leros,

          která naše děti štědře odmění

 

           Elektrozařízení, baterie, olej, kompaktní zářivky, hliník

 

           Sběr PET vršků pro Kubíka, bližší info ve vchodu školy

 

           Sběry papíru

          - kontejner před sokolovnou, sběrová soutěž pro žáky ZŠ 

          3. – 7. 3., 7. – 11. 4., 5. – 9. 5., 2. 2. – 6. 6., 7. – 11. 7., 4. – 8. 8.

            

        

 

Archiv aktualit - zde

 

 

 

symbol pro komunitní akce - zveme rodiče a známé