Zápis do MŠ a ZŠ Ostopovice

DOKUMENTY K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

TERMÍNY

• vyzvednutí přihlášek, prohlídka školy - středa 2. května 2018, 10.00–11.30, 14.30–16.00

• odevzdání vyplněných dokumentů - čtvrtek 3. května – úterý 15. května 2018, 6.30–16.00

(v případě, že Vám nevyhovují uvedené termíny, můžete si domluvit náhradní termín s vedoucí učitelkou MŠ Bc. Ivanou Bláhovou, tel.: +420 703 377 796, e-mail: skolka@zsostopovice.cz

 

 • kritéria pro přijímání dětí do MŠ od 1. 9. 2018 - zde
 • metodika přijímání dětí do MŠ - zde
 • co by mělo umět dítě před nástupem do MŠ zde

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li v zákoně stanoveno jinak.

 

 

 

DOKUMENTY K ZÁPISU DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zápis do ZŠ výsledky, byli přijati všichni zájemci - zde

TERMÍNY

• den otevřených dveří - úterý 24. a středa 25. dubna 2018, 8.00–16.30, nahlédnutí do výuky, prohlídka areálu, setkání s pedagogy, pokud máte zájem o jiný termín, oslovte vedení školy

• zápis do 1. ročníku ZŠ  - čtvrtek 26. dubna 2018, 15.00–17.00, pátek 27. dubna 2018, 15.00–18.00

 

V letošním roce můžete využít možnosti elektronické rezervace termínu k zápisu - vyberete si den a čas v odkazu níže, zapišete se vaším jménem a přidáte e-mail, abychom Vám mohli potvrdit registraci času. Ke každému termínu se můžou přihlásit pouze 4 uchazeči. Vaše jména se v celkové tabulce nezobrazují z důvodu anonymity pro další zájemce. - https://doodle.com/poll/n2khx3m33h8si22f

Elektronická rezervace termínu není v žádném případě podmínkou pro zápis v naší škole, přijít můžete i bez online přihlášení. V případě nejasností s přihlášením můžete volat na telefonní číslo +420 731 485 909, (P. Juráček). V případě, že Vám nevyhovují uvedené termíny, můžete si domluvit náhradní termín s vedením školy. Těšíme se na Vás. 

 

 • k zápisu je nutné mít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2017/2018.
 • předpokládaná délka zápisu je cca 30 minut
 • zápis probíhá formou činností na jednotlivých stanovištích za přítomnosti zákonného zástupce a pedagogů školy
 • výsledky budou zveřejněny v zákonné lhůtě dle správního řádu, pravděpodobně do 11. května - na webu školy a ve vestibulu (nejpozději však do 30 dnů od posledního dne zápisu)
 • v souladu s kapacitou školy otevíráme jednu třídu prvního ročníku o předpokládaném počtu 20 žáků
 • povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku (povinný zápis), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 • podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky (nepovinný zápis) je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června (mimořádný zápis) jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

 

 • desatero pro rodiče dětí předškolního věku zde