Dokumenty

Dokumenty MŠ

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ od 1. 1. 2017 - zde

 

Metodika přijímání dětí do MŠ - zde

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,

do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné,

není-li v zákoně stanoveno jinak.

 

Co by mělo umět dítě před nástupem do MŠ zde

 

Desatero předškoláka zde