Zápis do ZŠ

Termíny zápisu

čtvrtek 27. dubna od 15.00 do 17.00

pátek 28. dubna od 15.00 do 18.00

(případně jiný termín po domluvě s ředitelem školy)

 

Termín otevřených dveří v ZŠ

úterý 25. a středa 26. dubna od 8.00 do 16.30
Naše škola Vás srdečně zve na společně strávený čas
ve vyučování a možnost prohlídky prostor.

 

Metody a formy práce na naší škole - zde

 

Leták o škole - zde

 

Organizace zápisu

K zápisu se dostaví děti, které jsou narozeny

v době od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.

 

K zápisu je nutné dostavit se i v případě, že zákonný zástupce

bude žádat o odklad povinné školní docházky.

Žádost o odklad musí rodiče předložit do 30. dubna 2017.

          

Při zápisu prosíme předložte rodný list dítěte a občanský průkaz.

 

Co budeme na zápisu ověřovat

Při zápisu bude prověřována hrubá a jemná motorika (přeskok lana na koberci, chůze po laně, navlékání korálek, vázání mašličky),  zraková percepce (skládání roztříhaných obrázků, přiřazování a pojmenování barev), sluchová percepce (určování pozice hlásky ve slově, využití obrázků), předčíselné představy (počítání do 5, pojmy nahoře, dole, uprostřed, první, poslední), řeč a vyjadřování ( popis postavy), sociální

a pracovní zralost (odpoutání od rodičů, vykání dospělým, zdravení), grafomotorika (kresba postavy, držení tužky).

Zápis je příjemná společenská událost - setkání dětí, rodičů, učitelů a společné vykročení do školy.

Po zápisu Vám pošleme informace s našimi postřehy a doporučeními.

Pokud se během zápisu něco nepodaří, není to žádná katastrofa. Vše podstatné se děti naučí postupně.

 

Přednášky pedagogů o metodách výuky na naší ZŠ

Školní zralost a školní připravenost - zde

Splývavé čtení - Sfumato® - zde

Matematika dle prof. Hejného - zde