Provoz - sběrové aktivity

V rámci výuky  sbíráme a třídíme odpad  mnoha materiálů, např. papír, plast a tetrapack, použité baterie, drobné elektrozařízení a úsporné žárovky, cartridge, oleje, hliník, sklo, bioodpad. Nejsme ale pozadu ani se sběry darů přírody jako jsou plody šípku, či pomerančová kůra.

Děkujeme, že pomáháte škole i přírodě.

 

Sběr papíru

Na začátku každého měsíce je Vám k dispozici velkoobjemový kontejner na papír, který je umístěn na ulici Osvobození vždy od pátku do úterý. Za každý Vámi odevzdaný kilogram obdrží škola finance. Pokud odevzdáte papír, doneste třídnímu učiteli lísteček se jménem a hmotností odevzdaného papíru. Opět probíhá celoškolní soutěž o nejlepšího sběrače a pěknou cenu. Kromě toho soutěžíme s ostatními školami o peněžný bonus, který můžeme díky Vám obdržet jakožto nejlepší škola.
Získané finance budou použity na pomůcky pro naše děti.

 

Termíny přistavení kontejnerů ve školním roce 2017 - 2018:

6. - 10. 10.

3. - 7. 11.

1. - 5. 12.

5. 1. - 9. 1. 2018

2. - 6. 3. 

6. - 10. 4.

4. - 9. 5.

1. - 5. 6.

 

Sběr hliníku

Hliník můžete odevzdávat do nádoby ve vstupní hale a do popelnice před školou.

 

Sběr elektrozařízení, použitých baterií, úsporných žárovek a cartridge

Pokud se Vám doma hromadí použité baterie nebo drobná elektrozařízení, neváhejte je přinést do areálu naší školy, kde i pro ně najdete vhodné nádoby. Přispějete tím nejen přírodě , ale i nám mnoha body, které za to obdržímev celorepublikovém ekoprojektu "recyklohraní" - www.recyklohrani.cz   - ve kterém je naše škola zapojena.

A pokud se Vám doma hromadí vysloužile úsporné žárovky,výbojky, trubicové zářivky do délky 40 cm a zdroje s LED diodami.., doneste je do speciální nádoby. Spolupracujeme s firmou Ekolamp na třídění tohoto odpadového materiálu. www.ekolamp.cz

 

 

Sběr pomerančové kůry, šípků

V zimních měsících to u nás voní po citrusech. Do pytlů s kůrou každý den přisypáváme, co spolu s dětmi nasušíte.Žáci ,kteří donesou do konce května nejvíce, budou sladce odměněni. Kůru odevzdávejte společně s lístečkem množství a jménem žáka paní Kubíčkové.

Svoz zajišťuje - www.leros.cz

 

Sběr oleje

Od května 2012 funguje v naší škole sběr použitého rostlinného oleje z kuchyní. Nádoba na oleje je ve vestibulu. Olej noste v uzavřených PET lahvích - 1,5l.

Sběr zajišťuje - www.sberoleje.cz