Aktuality

Nástup do škol 12. 4. 2021

Dopis MŠ

Dopis ZŠ

Vážení rodiče,
děkujeme za dnešní den. Nikdo z žáků nemusel předčasně odejít z vyučování a školou zní dětské hlasy. To je nejvíc.

Informace k výuce pro děti rodičů, kteří pracují ve vybraných profesích (platné od úterý 13. 4.):
- nabídka výuky v týdnu, kdy by žáci měli být na online výuce doma (rodič z vybraných profesí nemůže pobírat OČR, protože škola musí zajistit výuku v budově)
- potvrzení o tom, že patříte do vybraného zaměstnání (tedy především učitel, zaměstnanec ve zdravotnictví,…) vydává Váš zaměstnavatel, ředitel školy nebude dokument rozporovat
- nástup žáků v 8.00 do staré budovy, (vchod po schodech vedle přístřešku na kola), zde proběhne testování
- ranní družinu nabídneme od středy 14. 4.
- výuka v daném týdnu proběhne v uzavřené skupině
- průběh výuky – účast na online výuce (s vlastním přístrojem, skupinově s dataprojektorem), po domluvě účast na výuce přímo u učitele ve třídě, který vysílá online
- průběh výuky – mimo meety práce skupinová i samostatně na dalších úkolech, společné procvičování, dohlížející učitel nabízí další aktivity, pobyt na dvoře, vycházka,…
- oběd v 12.30, po obědě odchod domů, případně do družiny – možný pobyt do 17.00
- mimo online týden – žák je ve škole se svými spolužáky ze třídy (tedy žák je jeden týden se skupinou své třídy, druhý týden se skupinou od rodičů s vybranou profesí)
- přihláška k obědu – zítřek zajistíme, pokud máte i svačiny, zajistíme také, další dny si musíte objednat
- s sebou do školy – žáci si budou vše nechávat ve škole – v pondělí jen přenesou do jiné učebny
Pokud máte o tuto formu výuky zájem, vyplníte obratem dotazník, který jsme poslali již ráno:

https://forms.gle/nR8gy3cndmimrcsg8

Případné dotazy řeší Petr Juráček
Děkujeme.

 

Změna rozvrhu k 15. 3. 2021

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 11. 3. uplynul rok, kdy se škola poprvé zavřela. V ten den to pro nás všechny byl moment, který málokdo chápal. V průběhu dalších dnů a měsíců jsme řešili, jak nastavit smysluplně výuku, množství meetů, množství učiva.

S ohledem na nové omezení od začátku března a s nejistotou do dalších týdnů jsme zásadně změnili rozvrh žáků a množství meetů. Změna je platná od pondělí 15. 3. 2021. Vnímáme tuto změnu jako poučení se z uplynulého roku.

Cíl změny:

- učitelé jsou k dispozici žákům v průběhu celého dopoledne

- většinu učiva žák může procvičit s učitelem dopoledne

- větší část úkolů žák splní v dopolední výuce

Jak budou změny probíhat?

V každém ročníku budou většinou dva meety zároveň. Vyplníme tak čas, kdy žáci nebyli s učiteli. V hlavním meetu bude především ukázka nového učiva, vysvětlování. V doprovodných meetech pak bude probíhat procvičování, konzultace, dotazy. Délka setkání je v rozvrzích, může však skončit dříve.

Žáci se budou přihlašovat na meety k jednotlivým vyučujícím, odkazy na ně budou v týdenním plánu i v rozvrhu. (je možné kliknout přímo na jméno pedagoga v rozvrhu)

V průběhu příštího týdne budeme novinky sledovat a vyhodnocovat. Pokud zjistíte zásadní nedostatek, určitě nám napište, ať vše funguje pro klid a vzdělávání Vašich dětí.

Jsme tu pro Vás.

za učitele ZŠ Petr Juráček

Rozvrhy:

první ročník

druhý ročník

třetí ročník

čtvrtý ročník

pátý ročník

 

Potvrzení výuky do 22. ledna (info z 8 1. 221)

Milí žáci, vážení rodiče,

zdravíme Vás na konci prvního společného týdne vroce 2021.

Formálně potvrzujeme slova z médií. Na základě informací ministerstva bude provoz naší školy do 22. ledna
stejný jako v tomto týdnu (1. a 2. ročník prezenčně, 3. až 5. ročník dálkově).
V případě nejasností, nedostatků konzultuje vše s třídními učiteli. nezůstávejte v nejistotě.

S ohledem na nemoc provozních zaměstnanců nebudou v příštím týdnu obědy vydávány zájemcům do přenosných nádob.
Vydávání obědů a svačinek v jídelně je pro žáky 1. a 2. ročníku zajištěno.

Zatím neposílejte platbu za školní družinu na druhé pololetí. Částku upřesníme později dle otevření školy.

 

 

Nástup 1. a 2. ročníku k 4. 1. 2021

Milí žáci, vážení rodiče,
potvrzujeme, že 4. 1. 2021 nastoupí do školy jen 1. a 2. ročník.

Pro 1. a 2. ročník platí stejná pravidla jako před Vánoci:
- běžný režim dle školního řádu
- žáci musí nosit roušky, přidejte i náhradní v obalu
- ranní družina od 6.30 do 7.55
- vstup žáků do školy (zadní dveře) - 1. ročník v 7.45, 2. ročník v 7.55
- rozvrh - ukončení a oběd stejný jako v prosinci
- žáci budou chodit do školy ve sportovnějším oblečení, práci mimo budovu budeme upřednostňovat
- školní jídelna - svačiny i obědy beze změn
- odpolední družina do 17.00

Pro 3. až 5. ročník platí:
- distanční výuka minimálně do 10. 1.
- možnost půjčení školní techniky – notebooky, ipady (oslovte třídní učitele, případně přímo Petra Juráčka)
- režim práce od pondělí 4. 1. bude stejný jako na podzim (informace na žákovských emailech, zadání práce na sdíleném disku, eKHS)
- termíny meetů a další info od třídních učitelů budou uloženy v pátek 1. 1. od 16.00 na sdíleném disku
- obědy máte odhlášeny, pokud máte zájem, můžete odebírat obědy do vlastních nádob – oslovte paní vedoucí školní jídelny Lenku Balážovou

Milí žáci, vážení rodiče, především přejeme všem zdraví, nadšení do společné práce a objevování v novém roce 2021.

za zaměstnance školy Petr Juráček

 

Nástup žáků do školy 30. 11. - zde   

 

Informace k 7. 11. - zde

 

Informace k fungování školy od 14. 10. - zde

 

UZAVŘENÍ ZŠ k 14. 10.

ZSOSTO: Vážení rodiče, nezastírám smutek a rozechvění.

Jsme a budeme tu pro Vás a Vaše děti!!

Pošlete s zaky do skoly tašky na portfolia a další učební materiály ze školy (sešity, učebnice,...).

Vice brzy. Petr

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 9. 10. 2020

Vážení rodiče dětí MŠ,
zdravíme Vás ze školy, zdraví nás provází.

Předávám informace dle pokynů ministerstva ze čtvrtka 8. 10.:
- organizace výuky a provoz MŠ není omezen (školek se netýká uzavření škol 26. a 27. 10., ani podzimní prázdniny)
- jsou zrušeny všechny doprovodné akce - 72 hodin, divadla, vystoupení, do školy nebudeme zvát externisty
- do konce října nebudou probíhat kroužky

V případě potřeby se na nás obracejte.
Díky, za zaměstnance školy Petr Juráček

 

Vážení rodiče žáků ZŠ,
zdravíme Vás ze školy, zdraví nás provází.

Předávám informace dle pokynů MŠMT ze čtvrtka 8. 10.
- výuka v ZŠ probíhá dle rozvrhů, žáci nosí roušky na chodbách, v učebnách dobrovolně, dle možností probíhá výuka mimo budovu
- zrušeno je plavání ve 3. ročníku (místo toho budou výpravy do okolí Ostopovic)
- také ostatní ročníky budou chodit v tělocviku ven (i při chladnějším počasí)
- stravování ve školní jídelně - třídy budou chodit do jídelny odděleně, odchod ze školy po vyučování se nemění
- do konce října nebudou probíhat kroužky, ani náboženství, zůstávají jen individuální hodiny, doučování a Školohraní v jednotlivých třídách
- jsou zrušeny všechny doprovodné akce (aktuálně pro následující týden -  72 hodin), do školy nebudeme zvát externisty
- 26. a 27. 10. bude škola uzavřena

V případě potřeby se na nás obracejte.
Díky, za zaměstnance školy Petr Juráček

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 2. 10. 2020

Vážení rodiče dětí ve školce,
především chci poděkovat, máme za sebou náročné dva týdny, kdy jsme museli radikálně omezit provoz školky. I díky Vašemu přístupu a odhlášení většiny dětí byl provoz bez problémů. Děkuji zaměstnancům školy za jejich práci pro Vaše děti.

V průběhu tohoto týdne jsme mezi dětmi, rodiči ani zaměstnanci nezaznamenali nově nemocné. 
Od 5. 10. zveme všechny děti zpět do školky. Naše paní učitelky i školnice mají ukončené neschopenky a těší se za námi.
Od 5. 10. si vyzvedáváte odhlášené obědy opět ve školce.

Kroužky – v týdnu od 5. do 9. 10. nebudou v celé organizaci. Nejsou plošně zakázány, přesto považuji za důležité ponechat alespoň některá opatření chránící zaměstnance i děti. Stojím si za tím, že omezení se mají rušit postupně. Vážím si, že jsme zdraví a nechci zbytečně riskovat. Zahájení kroužků upřesním za týden.

V případě dotazů se na mě obracejte kdykoli.

za zaměstnance školy Petr Juráček

 

Vážení rodiče žáků základní školy,
především chci poděkovat, máme za sebou náročné dva týdny, kdy jsme museli radikálně omezit provoz školky a částečně i školy. I díky Vašemu přístupu a odhlášení většiny dětí byl provoz bez problémů. Od 5. 10. bude provoz bez omezení, neschopenky našich zaměstnanců jsou ukončeny. Děkuji zaměstnancům školy za jejich práci pro Vaše děti.

V průběhu tohoto týdne jsme mezi dětmi, rodiči, zaměstnanci nezaznamenali nově nemocné. 

Dle nařízení hygieny budou od příštího týdne probíhat tělesné výchovy mimo budovu. Vybavte děti vhodným oblečením a sportovní obuví. Dle možností budeme mimo budovu i v dalších předmětech. Hudební výchovy budou bez zpěvu.

V tomto týdnu jsem navštívil všechny třídy ve výuce a mohu s radostí potvrdit, že si pobytu ve škole (snad) všichni vážíme.

Náboženství a kroužky – v týdnu od 5. do 9. 10. nebudou v celé organizaci. Nejsou plošně zakázány, přesto považuji za důležité ponechat alespoň některá opatření chránící zaměstnance i děti. Stojím si za tím, že omezení se mají rušit postupně. Vážím si toho, že jsme zdraví a nechci zbytečně riskovat. Zahájení kroužků upřesním za týden.
Doučování a školohraní bude probíhat – zde se potkávají třídní se svojí třídou.

V případě dotazů se na mě obracejte kdykoli.

za zaměstnance školy Petr Juráček

 

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 25. 9. 2020

Vážení rodiče,
zdravím Vás na konci týdne, který byl z pohledu nemoci, obavám a organizačním změnám mimořádný.

Jak jsme na tom ve školce:
Především velké poděkování za omezení počtu dětí ve výuce - pomohlo to! Vážím si Vašeho racionálního přístupu a slova podpory.
Pokud můžete, omezte docházku dětí i v příštím týdnu - do 2. 10. Každopádně školka funguje, budeme tu pro Vás.
Obědy na úterý si můžete odhlašovat do pondělí do 9.00. V první den neúčasti (pokud si jídlo nestihnete odhlásit) si vyzvedejte oběd v jídelně ZŠ - na dvoře.
Průběh nemoci u našich tří zaměstnankyň je naštěstí lehký. Do konce příštího týdne by měly být zdravé. Další případ nebyl zaznamenán.
Kroužky v příštím týdnu ve školce raději rušíme, měly by tedy začít od pondělí 5. 10.

Pokud byste měli další dotazy, nejistoty, napište, zavolejte.
Díky za vzájemnou podporu a pochopení.

Nakonec i veselejší informace - na webu a na facebooku jsou aktuální fotky z jednotlivých tříd:)
Děkuji paním učitelkám i všem provozním za zvládnutí celé situace!

Přeji pevné zdraví a klidný prodloužený víkend ve znamení patrona sv. Václava.

za zaměstnance školy Petr Juráček

 

 

Vážení rodiče,
zdravím Vás na konci dalšího týdne a předkládám několik organizačních informací:
Především velké poděkování za Váš přístup k nemoci. Do školy neposíláte žáky s příznaky nemoci. Je to důležité pro nás všechny ve škole - vážím si Vašeho racionálního přístupu.
V tomto týdnu oznámili 2 rodiče, že jsou pozitivně testováni. Jejich děti do školy nechodí. Další zásadní opatření neproběhla.
I nadále budeme ráno od 7.40 do 7.55 vstupovat do školy zadním vchodem. Pokud bude deštivé počasí, otevřeme vstup i dříve.
Učitelé i provozní zaměstnanci nosí roušky, respirátory v budově stále. Žáci nosí roušky na chodbách, ve třídách nemusí. Každopádně jim to pravidelně doporučujeme a vysvětlujeme důležitost.
Příští týden zahajujeme kroužky (dle přihlášek).
V úterý 29. 9. proběhne tématická výuka v jednotlivých třídách. Žáci budou celý den s třídními učiteli. Zakončení vyučování dle rozvrhů.

V případě nejasností mě oslovte. Jsme tu pro Vás.

Na webu i na facebooku jsou fotky naší práce.

Děkuji pedagogům i všem provozním za zvládání celé situace!

Přeji pevné zdraví a klidný prodloužený víkend ve znamení patrona sv. Václava.

za zaměstnance školy Petr Juráček

 

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 19. 9. 2020

 

Vážení rodiče, milé děti,
přejeme pevné zdraví všem.
Předkládáme několik informací:

Nejzásadnější:
V naší MŠ je jedna paní školnice Covid-pozitivní (tuto informaci víme ode dneška). Paní školnice je od čtvrtka doma.
Vše zásadní jsem dnes řešil se zástupci hygieny a zřizovatelem.
Školka nebude v karanténě, provoz se neomezí. Tento postup je dle výjadření zástupkyně krajské hygienické stanice standardní.
Zvažte účast Vašich dětí ve školce.
Další aktuální informace budeme posílat okamžitě.

1. K dnešnímu dni máme potvrzeno, že děti nemocné maminky z min. týdne jsou Covid-negativní. Jsem rád a přeji všem pevné zdraví!
2. Mimořádná opatření - od pondělí 21. 9. - vstup do školy stále hlavním vchodem, ráno odděleno od vstupu ZŠ, i nadále budou oddělený soc. zařízení pro jednotlivé třídy, v budově oddělen provoz jednotlivých tříd. Děkujeme, že neposíláte nemocné děti do školy - funguje to dobře!
3. Kroužky - budou otevřeny dle aktuální situace.
Další opatření budeme upřesňovat dle pokynů ministerstev a hygieny.

Vážení rodiče, díky, že společně respektujeme nařízení i doporučení - jen tak se vzájemně ochráníme. Přeji všem klidnou mysl a důvěru, že mimořádná opatření brzy skončí.

V případě potřeby se na mě kdykoliv obraťte.

za zaměstnance školy Petr Juráček

Vážení rodiče, milí žáci
přejeme pevné zdraví všem.

Předkládáme několik informací:
Nejzásadnější:
V naší MŠ je jedna paní školnice Covid-pozitivní. Vše zásadní jsem dnes řešil se zástupci hygieny a zřizovatelem.
Školka nebude v karanténě, provoz se neomezí. Tento postup je dle výjadření zástupkyně krajské hygienické stanice standardní.
Navíc paní školnice působí v MŠ, s provozem ZŠ je v kontaktu minimálně. Další aktuální informace budeme posílat okamžitě.

1. Třídní schůzky 21. 9. neproběhnou hromadně. Pedagogové budou ve škole a od 16.00 do 18.00 Vám budeme individuálně k dispozici - napište sms, zavolejte třídní učitelce, učiteli a domluvte si čas schůzky. Setkání proběhne mimo budovu - tedy na terasách, na střeše,...
Podstatné hromadné informace ke třídám budou zaslány emailem v průběhu týdne. Případné dotazy můžete řešit s učiteli telefonicky kdykoli.
2. K dnešnímu dni máme potvrzeno, že děti nemocné maminky z min. týdne jsou Covid-negativní. Jsem rád a přeji všem pevné zdraví!
3. Kroužky - budou otevřeny dle aktuální situace.
4. Mimořádná opatření - od pondělí 21. 9. se vrací 3. ročník do své kmenové učebny. Vstup žáků ZŠ zůstává v zadní části budovy. Zaměstnanci nosí respirátoy, doporučujeme žákům nosit roušky i ve vyučování. Chodíme často mimo budovu, kde si roušky sundají. Tělesná výchova probíhá mimo tělocvičnu. Oddělujeme provoz tříd i družin.

Děkujeme, že neposíláte nemocné žáky do školy - funguje to dobře!
Další opatření budeme upřesňovat dle pokynů ministerstev.

Vážení rodiče, díky, že společně respektujeme nařízení i doporučení - jen tak se vzájemně ochráníme. Přeji všem klidnou mysl a důvěru, že mimořádná opatření brzy skončí.

V případě potřeby se na mě kdykoli obraťte.

za zaměstnance školy Petr Juráček

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 8. 9. 2020

Vážení rodiče,
máme za sebou náročný den. Děkuji Vám všem za slova pochopení a za zájem. Mám radost, že se nepotvrzují informace z médií, že nikdo nic neví, že je zmatek.

Tímto chci poděkovat nemocné mamince, která velmi rychle oznámila svoji nemoc. I když dle vyjádření lékařů nemusela. Jednání zástupců hygienické stanice je profesionální a velmi lidské.

Co nás čeká:
Od zítřka 9. 9. do pátku 18. 9. bude třída Žabek (MŠ) a 3. ročník v maximální izolaci. Jak jsem psal, detaily budeme řešit za provozu. Termín ukončení se může změnit dle aktuální situace.

Vaše časté dotazy:
Kdy se dozvíme výsledky testů dětí nemocné maminky?
Až 18. září! Dle vysvětlení epidemiologů nejeví děti známky nemoci, naopak. Děti byly ve škole naposledy v pátek 4. 9., je tedy minimální možnost, že by někoho ve škole nakazily. Proto hygiena rozhodla, že budou testovány na konci karantény.

Proč přijímáte opatření, když hygiena izolaci tříd nenařídila?
Jsme zdravě opatrní, a pokud něco můžeme udělat, uděláme to. Dle vyjádření hygieny oficiálně žádná mimořádná opatření dělat nemusíme.

Jedeme na jiné akce a podepisujeme, že se děti nesetkaly s nemocí. Co napíšeme?
Dle vyjádření hygieny klidně můžete napsat, že se s nemocí (ve škole) nepotkaly.

Máme ve škole více sourozenců, jeden z nich je v Žabkách, 3. ročníku.
Co máme dělat?

Dle vyjádření paní doktorky máme dodržovat základní hygienická opatření – mytí rukou, větrání, dezinfekce. Děti do školy posílejte, ale hlídejte teplotu, zdravotní změny. V případě nejistoty nechte děti doma.

Jak bude probíhat výuka v Žabkách?
Provoz bude oddělen celý den. Žabky mají vlastní záchody (v zadní části budovy). Výdej stravy proběhne v ochranných prostředcích, budou s nimi stejné paní učitelky. Do třídy Žabek nebudou docházet předškoláci z jiných tříd.

Jak bude probíhat družina, vyučování, strava ve 3. ročníku?
Vše bude přesunuto do staré budovy – vchod po železných schodech u přístřešku na kola. Zde jsou oddělené záchody pro kluky a holky. Ranní družina od 6.30, dopolední výuka, odpolední družina do 17.00. Ve družině budou jen žáci 3. ročníku. Obědy a svačiny v jídelně vždy samostatně, vzájemné odstupy, paní kuchařky v ochranných pomůckách. Družinu a výuku zajistí především paní učitelky Jarka a Lenka, ostatní učitelé za žáky chodit nebudou. Část výuky ZUŠ dočasně přesuneme do nové budovy. Ranní družina probíhá bez změn i v nové budově pro ostatní třídy od 6.30, zvonek bude označen.

Roušky, dezinfekce?
Při vstupu do školy (tedy do schodišťové haly) si nasaďte roušku a použijte dezinfekci na ruce – vstupní hala, u výtahu. Nezůstávejte v šatně MŠ dlouho. Nevstupujte do školky. Rodiče ZŠ – vstupujte do školy jen v nutných případech, použijte roušku. Vstup vždy oznamte zaměstnanci školy, domluvte se telefonicky.
Roušky pro 3. ročník – s ohledem na maximální izolaci je budou děti nosit dle uvážení paní učitelky – skupinová práce, … Rozhodně nebudeme nutit děti mít celý den roušky.
Roušky pro ostatní žáky, učitele – doporučujeme nosit v budově ve společných prostorách, dle potřeby i ve třídách

Na závěr moc důležitá otázka: Co na to vše říkají děti?
Prosím, v klidu vše dětem vysvětlete s ohledem na jejich věk. I my ve škole vše vysvětlujeme, mírníme strach, uklidňujeme, ukazujeme důležitost opatření. Dnes byl ve škole klid, zítra musí být také:)

Přeji nám všem, abychom udrželi klidnou mysl a rozvahu, pochopení. Ještě jednou děkuji za klidné přijetí celé situace. Děkuji zaměstnancům školy za ochotu, přizpůsobení se situaci a návrhy řešení.
V případě dalších informací se ozveme.

za zaměstnance školy Petr Juráček

 

 

 

Vážení rodiče žáků 3. ročníku,
především přeji pevné zdraví a předávám důležitou informaci:
Včera v noci (7. 9.) mě kontaktovala jedna maminka, byla pozitivně testována na Covid 19. Její děti chodí do MŠ – Žabky a do 3. ročníku, naposledy byly ve škole v pátek, matka měla příznaky od soboty.

Dnes jsem konzultoval situaci s vedoucí oddělení hygieny dětí – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje.
Další kroky, které paní doktorka potvrdila (telefonicky):
- v tuto chvíli není třeba zavádět zásadní opatření
- žáci 3. ročníku mohou vyjet na plánovaný výlet
- dítě nemocné matky bude v karanténě 10 dnů, co nejdříve proběhne test tohoto dítěte, zda není nemocné, pokud by se nákaza potvrdila, budou řešit problém zástupci hygieny přímo ve škole
- 3. ročník bude od návratu do školy co nejvíce izolován od ostatních po dobu 10 dnů

Opatření školy (schválené hygienou, projednané ve škole i s vedením obce):
- žáci 3. ročníku na výlet neodjeli – rozhodli jsme tak s ohledem na cestování MHD a další rizika
- žáci 3. ročníku budou mít dvoudenní výlet v okolí Ostopovic – dnes dopoledne vyrazili na Bobravu, odpoledne si uvaří oběd ve škole, pobyt na zahradě, špekáčky na zahradě, spaní ve škole, zítra snídaně ve škole, výlet, oběd ve škole, pobyt venku, ukončení akce v 16.30 u školy dle předchozích pokynů
- ve 3. ročníku budou povinné roušky ve třídě i společných prostorách po dobu 10 dnů, budou mít svůj čas na oběd i svačinu, aby se nepotkávali s žáky jiných ročníků, budou mít své oddělení družiny, učebna 3. ročníku bude přesunuta do staré budovy u silnice
- dle možností omezíme přítomnost ostatních učitelů ve 3. třídě
- ostatním žákům v ZŠ budou roušky doporučeny
- žádáme rodiče, aby nevstupovali do školy bez domluvy s učiteli (nově platí i pro rodiče 1. ročníku)
- žádáme rodiče, aby nemocné děti nechávali doma
- při vstupu do školy vždy používejte desinfekci

V případě dotazů kontaktujte přímo ředitele školy. Jsme tu pro Vás.
Díky za pochopení, situaci musíme společně zvládnout. Další informace budu posílat průběžně.

 

Vážení rodiče dětí MŠ,
především přeji pevné zdraví a předávám důležitou informaci:
Včera v noci (7. 9.) mě kontaktovala jedna maminka, byla pozitivně testována na Covid 19. Její děti chodí do MŠ – Žabky a do 3. ročníku, naposledy byly ve škole v pátek, matka měla příznaky od soboty.

Dnes jsem konzultoval situaci s vedoucí oddělení hygieny dětí – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje.

Opatření školy (schválené hygienou, projednané ve škole i s vedením obce):
- v tuto chvíli není třeba zavádět zásadní opatření
- dítě nemocné matky bude v karanténě 10 dnů, co nejdříve proběhne test tohoto dítěte, zda není nemocné, pokud by se nákaza potvrdila, budou řešit problém zástupci hygieny přímo ve škole
- opatření ve třídě Žabek – oddělené záchody, nebudou se stýkat s dětmi ostatních tříd (v budově ani venku) - je zveřejněno na vstupních dveřích
- dle možností omezíme přítomnost ostatních učitelů ve třídě
- žádáme rodiče, aby nemocné děti nechávali doma
- při vstupu do školy vždy používejte desinfekci a roušky

V případě dotazů kontaktujte přímo ředitele školy. Jsme tu pro Vás.

Díky za pochopení, situaci musíme společně zvládnout. Další informace budu posílat průběžně.
 

 

 

17. 4. Otevření škol

Možnost otevření školy
Nebudu vnášet mezi Vás a žáky nejistotu formou slibů. Mám stejně jako Vy informace pouze z vyjádření pana ministra školství v televizi. Bohužel zatím do školy nepřišlo oficiální stanovisko a metodika, jak situaci řešit organizačně a legislativně. Škol se na možnosti a názor nikdo neptal.
Dnes jsem žádal informace na České školní inspekci - bez jasné odpovědi. Více informací dostaneme údajně až začátkem května.

Co Vám mohu slíbit:
- pokud ministerstvo nastaví jasná pravidla, jasný pokyn a dovolí otevření školy, naše škola určitě otevře
- naše škola je i Vaše škola, budeme i nadále pracovat pro naše žáky a pro Vás rodiče

Předem díky, v případě dalších dotazů mi volejte.

za zaměstnance školy Petr Juráček

 

 

9. 4. Velikonoční pozdravení

- ve spolupráci s panem farářem Františkem Koutným (Trubská farnost) a Janem Kotíkem (Řečkovická farnost) jsme připravili krátká videa

o Velikonocích včetně pohledu z kostelní věže v Troubsku.

Pánové děkujeme!

Můžeme si tak lépe uvědomit smysl a tradice těchto největších svátků v roce.

 

Velikonoce - zde

Květná neděle - zde

Zelený čtvrtek - zde

Velký pátek - zde

Bílá sobota, Velikonoční neděle - zde

Troubský kostel a okolí - zde

 

- na zeď jídelny jsme instalovali budku s online kamerou, můžete pozorovat - zde

 

- po Velikonocích Vám nabídneme přesazené sazenice rajčat a paprik, seli čtvrťáci a páťáci.

Sazenic máme opravdu hodně. Kdo můžete, přineste po Velikonocích do vstupní haly školy

vypláchnuté tetrapakové obaly od mléka (použijeme k přesazení). Díky!

 

- vše o nás můžete sledovat i na facebooku školy

 

- přidáváme prosbu redakce Ostopovického zpravodaje – „Prosíme děti, rodiče, celé rodiny, aby posílali fotografie ze života s rouškami, selfíčka,

rodinné fotky anebo mometky z výuky na dálku (telekonference atd.).

Záměrem je doplnit zpravodaj vedle textů co nejpestřejší mozaikou fotek Ostopovčáků v rouškách… „ Své fotky zasílejte na: zpravodaj@ostopovice.cz

 

Přeji nám všem klidné a zdravé prožití svátků.

za zaměstnance školy Petr Juráček

 

9. 4. Spolupráce žák, rodič, učitel - dotazník

Připravili jsme pro Vás shrnutí naší spolupráce – společná pravidla, koncepci. Tedy všechno to, co v proběhlém měsíci fungovalo

a co chceme zachovat i nadále po dobu uzavření škol.

Prosíme, pročtěte pozorně. zde

 

Máme od Vás zpětné vazby, sebehodnocení žáků, meetingy, telefonáty,… Cílem nás učitelů je nezatěžovat nadbytečně Vás rodiče, Vás žáky.

Místo učitelů se z nás stávají více vaši průvodci. Nabízíme dotazník, kde se můžete vyjádřit k nastavení spolupráce.

Budeme rádi za jakoukoli kritiku, připomínku, návrh, ale i ocenění. Je to pro nás důležité. Samozřejmě můžete dotazník doplnit se svými dětmi

– o to budou informace konkrétnější.

Odkaz na dotazník najdete v emailu.

 

Ještě jednou díky, jsme tu pro Vás.

za pedagogy školy Petr Juráček

 

Moje osobní poděkování patří našim pedagogům. S obdivem pozoruji, jak se k situaci postavili a dělají vše pro to,

aby Vám předávali to nejlepší a nejlépe. Určitě si zaslouží poděkování i od Vás.

 

 

VÁŽENÍ RODIČE, MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY JE K 11. 3. 2020 PŘERUŠENA VÝUKA V NAŠÍ ZŠ I ŠD.

OD 16. 3. JE NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY (PO KONZULTACI SE ZŘIZOVATELEM) PŘERUŠENA VÝUKA V NAŠÍ MŠ.

CELÝ AREÁL ŠKOLY SE UZAVÍRÁ PRO VŠECHNY NÁJEMNÍKY
MIMO POŠTU. OPATŘENÍ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ.

 

Školné za MŠ a ŠD bude poníženo podle počtu dnů přerušení provozu.

 

1. 4. Žádosti o ošetřovné pro OSVČ podávejte na Ministersto průmyslu a obchodu - zde

Příloha, kterou přidáváte k žádosti - potvrzení o uzavření naší školy - zde

 

20. 3. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školky i školy, TISKOVÁ ZPRÁVA MPSV - ZDE

Vláda na svém jednání 19. 3. 2020 schválila návrh zákona, který v současné situaci umožní upravit podmínky pro čerpání ošetřovného.
Jeho čerpání bude možné po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení a budou na něj mít nárok
zaměstnanci pečující o dítě až do 13 let věku (nejpozději do 13. narozenin). 
Pokud máte o dokument zájem, napište SMS ve formě - jméno dítetě (žáka), email, kam Vám máme formulář poslat.
Dokument následně doplníte o oddíl B včetně doby, kdy jste pečovali o dítě. Poté předáte zaměstnavateli.
Vyřizuje ředitel školy - tel. 731 485 909.

 

12. 3. informace k vyhlášení nouzového stavu MŠMT - zde

 

11. 3. hromandé informace pro rodiče a žáky ZŠ (domácí učení, formuláře, konzultační hodiny) - zde

 

11. 3. Upozorňujeme, že po domluvě se zřizovatelem předpokládáme uzavření MŠ od pondělí 16. 3.
Upřesnění pošleme do pátku 13. 3.

 

10. 3. Vyjádření školy a podrobné informace naleznete zde.

Od 11. 3. nebudou probíhat kroužky ZŠ, školní družina a další školní akce.

 

Přejeme všem pevné zdraví!

za zaměstnance školy Per Juráček

Password:

Password:

Password:

Password:

Password:

Password:

Password:

Password:

Password:

Password:

Password:

Password:

Password:

Password: